Zpozorněte: nákupčí, manažeři firem, majitelé firem, CEO, CFO...

... odkrývám nákupní činností prověřené KNOW-HOW, které by měl znát každý dobrý nákupčí.

TAJEMSTVÍ STRATEGIE VYTVÁŘENÍ ÚSPOR 

ANEB OVĚŘENÁ CESTA KE SKVĚLÝM VÝSLEDKŮM

Jak během 30 dní nastavit úspěšnou strategii vytváření úspor a dosahovat skvělých výsledků opakovaně. A to i přesto, že nemáte mnohaletou praxi.

Snad každá společnost se snaží mít náklady pod kontrolou.

Dá se proto očekávat, že vám nadřízený položí otázku: „Kolik ušetříte?“

👉 Možná vás současná situace přiměla výrazně šetřit, proto musíte hledat prostor pro úspory.

👉 Možná sami vidíte, že vaše nákupní ceny a podmínky nepatří zrovna k nejlepším a hledáte nejefektivnější způsob, jak to rychle změnit.

👉 Možná pod tíhou současné krize nemáte dostatek zakázek a bojíte se o práci.

👉 Možná bojujete s nedostatekem materiálu pro výrobu.

👉 Možná vám chybí jistota, že to, co děláte, děláte správně v souladu s nejlepší praxí.

 • Co kdybych vám prozradil praxí prověřené způsoby, jak systematicky VYTVÁŘET ÚSPORY nebo smysluplný NÁKUPNÍ PLÁN?
 • Co kdybyste znali a uměli vhodně kombinovat RŮZNÉ METODY A POSTUPY, které můžete použít a díky tomu vytvářet úspory nebo nákupní plán s menším úsilím?
 • Jaké by to bylo vědět, které metody a postupy jsou v KONKRÉTNÍ SITUACI VHODNÉ A KTERÉ JSOU NAOPAK NEPŘIJATELNÉ?

Nejste v tom sami

Sám jsem byl několikrát ve své praxi postaven před nepříjemnou skutečnost, kdy mi bylo stanoveno, kolik musím uspořit.

Musím se přiznat, že jsem s tím bojoval, a ne vždy se mi to povedlo. 

Za posledních 12 let jsem měl možnost hovořit se stovkami různých manažerů nákupu či nákupčích a pomoci jim se v této problematice lépe orientovat.

Uvědomil jsem si, že ne všichni v tomto mají zcela jasno.

Viděl jsem, že mezi nákupními profesionály jsou velké rozdíly v odborných znalostech.

Rozdíly, které vedou k tomu, že někteří stále přešlapují na místě, zatímco jiní pracují v úspěšných odděleních nákupu a úspěšných společnostech.

Což se samozřejmě odráží i na výši jejich platu.


V čem spočívá hlavní kamen úrazu?

Na celé řadě příkladů jsem měl možnost vidět, že zdaleka ne všichni nákupčí ovládají základní nákupní dovednosti stejně úspěšně.

Naneštěstí o tom nevědí - neuvědomují si to.

Proto se nelze divit, že celá řada nákupčích, kteří mají za úkol generovat úspory nebo vytvořit plán nákupu:

 • nemá vytvořený ucelený a promyšlený systém práce,
 • se zpravidla soustředí pouze na domluvení lepších nákupních podmínek a zajištění materiálu/zboží/služby,
 • neví, že existují různé metody, případně je neumí smysluplně propojit,
 • je utopeno v plnění operativních úkolů a nestíhají,
 • se stala hasiči každodenních problémů.

Smutným faktem je, že jejich práce nemá základ v PROMYŠLENÉM, UCELENÉM systému.

Odhad výše úspor je stanovený metodou pohledu z okna a nákupní plán je sázkou do loterie.

Bez odpovídajících znalostí však takový systém není možné vytvořit. Ten si „z prstů nevycucáte“. Je potřeba mít vzor.

Pokud patříte do této skupiny, není to vaše chyba. 

Skutečností je, že naučit se nákupnímu řemeslu pár let trvá. A základním stavebním kamenem je mít se od koho učit.

Ale to není taková samozřejmost

Bohužel i já jsem měl v minulosti nadřízené, kteří mi neměli co předat, kteří si neuvědomovali, že kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci pracují produktivněji a dosahují lepších výsledků

Ale co je horší, nadřízené, na které se nedalo spolehnout, kterým se nedalo věřit, a tak bylo lepší jít o dům dál.

Na druhou stranu jsem měl hodně kolegů, od kterých jsem se mnohé naučil. S odstupem doby si uvědomuji, jaké štěstí jsem v tomto měl, a jsem jim za to vděčný.

Patří jim za to můj velký dík.

Co dělají úspěšní manažeři nákupu jinak?

Mohlo by se zdát, že jde prostě o náhodu.

Pár vyvolených to náhodou dokáže a ostatní selžou. Jenže… TAK TO NENÍ!

Ti úspěšní mají NADHLED, VZDĚLÁVAJÍ SE a především mají STRATEGII.

Rozeznali, co je vážně důležité, a moc dobře vědí, na co dlouhodobě zaměřit svoji pozornost.

A pak je tu ještě jedna velmi důležitá věc.

V nákupu se pohybuji opravdu dlouho.

Zjistil jsem, že jsou dva typy lidí.

Lidé, a dovolil bych si jim dát nálepku amatéři, kteří jsou dobří v hledání výmluv a důvodů, proč to nejde. Někteří si dokonce občas přečtou nějaký odborný článek nebo navštíví kurz, ale maximálně dokážou zasvěceně mluvit.

Profesionálové, kteří hledají a zvažují různá řešení a jdou do akce. Možná si nejsou jistí výsledkem, ale když vidí, že systém funguje někomu jinému, tak věří, že jim bude fungovat také.

Díky tomu se profesionálové posouvají kupředu a amatéři přešlapují na místě.

Mezi těmito skupinami vznikají velké rozdíly v odborných znalostech, ale především ve výsledcích

Jak dosahovat skvělých výsledků?

Na základě mých osobních zkušeností, pozorování úspěšných profesionálů a učením se od celé řady špičkových expertů jsem přišel na 8krokový postup (strategii/plán).

Jeho jednotlivé fáze jsem rozvinul do většího detailu tak, aby i méně zkušení nákupčí podle něj mohli pracovat a dosahovat dobrých výsledků opakovaně.

Díky této jednoduché strategii je možné krok za krokem postupovat a vytvářet úspory nebo také nákupní plán, a to i přesto, že nemáte mnohaletou praxi.

Pokud budete tento 8krokový postup znát a budete podle něj postupovat, získáte unikátní know-how, které vám ukáže cestu a umožní:

 • odhalit prostor pro NEJVĚTŠÍ úspory,
 • určit, kterých úspor dosáhnete RYCHLE
 • nebo naopak, které úspory vyžadují VELKOU časovou investici,
 • získat OSVĚDČENÉ tipy, triky a postupy pro optimalizaci nejenom cen, ale i ostatních nákladů,
 • používat NÁVOD na vytvoření smysluplného nákupního plánu.

Tento systém, tento konkrétní plán, jsem prezentoval na živém semináři a zde je hodnocení jeho účastníků:

Jak nákupní plán připravit zase o něco lépe

„Na seminář jsem se přihlásil z důvodu dozvědět se něco z oblasti strategie vytváření úspor. Toto téma je v naší firmě jednou z priorit. Přestože jsem se za 19 let práce v nákupu již něco na toto téma dozvěděl a v praxi realizoval, byl pro mě seminář dalším zdrojem podnětů a zkušeností, jak nákupní plán pro příští rok připravit zase o něco lépe. Pokud tedy neznáte odpověď na otázku, kolik příští rok ušetříte, doporučuji tento seminář navštívit.“

Kamil Přerost

AGC Automotive Czech

Zjištění, že postupuji správně, pro mě bylo velmi důležité

„Absolvoval jsem seminář Strategie vytváření úspor krok za krokem. Na školení jsem šel s cílem prohloubit si znalosti a naučit se nové metody pro vytváření úspor. V tomto seminář splnil moje očekávání, a navíc jsem se přesvědčil, že naše metody, výpočty i prezentace úspor již jsou na vysoké úrovni. Což pro mě bylo také velmi důležité. S průběhem semináře jsem byl velmi spokojen. Bylo patrné, že lektor má mnohaletou praxi v oboru, a díky tomu byl výklad doplněn častými příklady z praxe.“

Luboš MELICHAR

Alltub Central Europe

Potřebujete konkrétní plán

Pokud se již nadále nechcete topit v operativě, pokud chcete rychle dosáhnout výsledků, potřebujete konkrétní plán.

Plán, který vám:

 • ukáže cestu,
 • vytyčí milníky,
 • nasměruje vaši pozornost na to důležité,
 • poskytne vedení zkušeným nákupčím,
 • umožní zapojení do podpůrné skupiny.

Plán, který vám podá pomocnou ruku

👉 Představí a dopodrobna rozebereme postup vytvoření velmi účinné strategie realizace úspor nebo také plánu nákupu.

👉 Poskytne manuál na to, jak možné úspory identifikovat a také realizovat. Díky tomuto přesnému návodu budete schopni pracovat, i když nemáte dlouholetou nákupní praxi.

👉 Nabídne osvědčené tipy, triky a postupy pro optimalizaci nejenom cen, ale i ostatních nákladů. Pokud tyto informace a postupy uplatníte v praxi, zabráníte zbytečnému plýtvání.

👉 Ukáže cestu, jak se stát nákupním profesionálem, který dokáže řešit nejen záležitosti operativního charakteru, ale i přemýšlet a pracovat dle cílevědomého postupu.

Čas je důležitější než peníze

Všichni máme 24 hodin denně. Rozdíl je v tom, že ti úspěšní čas investují jinak než ti méně úspěšní.

Faktem je, že pokud s něčím začínáte nebo jste utopení ve vlastních problémech, nemáte nadhled ani dostatek zkušeností.

Dalším neoddiskutovatelným faktem je, že přijít na vše sám je nemožné.

Jakou možnost si vyberete? Čemu dáte přednost? Máte nejméně dvě možnosti:

 • Jít vlastní cestou pokusů a omylů. Strávit stovky hodin hledáním vlastních řešení. Promarnit spoustu času a peněz. Spoléhat se pouze na vlastní intuici, která vás však může zmást.
 • Nebo se nechat navigovat od někoho, kdo se na místo, kam se chcete dostat, dostal již dávno před vámi, cestu si prošel a zná ji. Zná její nástrahy, úskalí a dokáže vás přes ně bezpečně a rychle převést.

Je to podobné, jako když stojíte na neznámém místě. Nemáte mapu, nemáte tušení, jaký směrem se vydat, ale rozhodnout se musíte.

Půjdete cestu pokusů a omylů nebo požádáte o radu někoho zkušeného?

Trvalo mi to roky

Chtěl bych, abyste o mně něco věděli.

Když jsem v roce 1992 v branži firemního nákupu začínal, neměl jsem ani tušení o čem tahle práce vlastně je.

Jednoduše řečeno, nevěděl jsem, neznal jsem, neuměl jsem, netušil jsem, ale měl jsem vůli a byl jsem vytrvalý.

Dlouhé roky jsem zkoušel, hledal, díval se, jak to dělají ti nejlepší, a učil se.

Zásadní zlom nastal, když jsem pochopil, že se musím vzdělávat a z vlastních peněz jsem si koupil zahraniční kurz.

Tehdy jsem zaplatil 25 000 Kč a asi nemusím zdůrazňovat, že to pro mě byly opravdu velké peníze.

Jedním kurzem to ovšem neskončilo. V součtu jsem do svého vzdělávání investoval cca 750 000 Kč.

Pokud jste se učili na zkoušky v pozdějším věku již při zaměstnání, tak víte, že to vůbec není jednoduché. Na vlastní kůži jsem se přesvědčil, že čím je člověk starší, tím se hůře učí.

Odborné kurzy věnované firemnímu nákupu jsem absolvoval především u The American Purchasing Society nebo u The Next Level Purchasing Association.

Ne najednou, ne z ničeho nic, ale postupně to přicházelo.

Postupně, jak jsem sbíral zkušenosti, a především se učil, učilučil.

Vzdělání mi rozšiřovalo obzory a poskytovalo nové možnosti.

Dnes mých služeb využívají například nákupní profesionálové těchto společností:

ABB, AGC Automotive Czech, Česká pošta, AVE CZ, AXA Česká republika, Czech Aviation Training Centre, ČEZ, Howden ČKD Compressors, FORTUNA GAME, Foxconn CZ, Honeywell, Karlovarská korunní, Kaufland Česká republika, NAFTA, OSRAM Česká republika, Porr, Saint-Gobain Construction Products CZ, Sokolovská uhelná, STOCK Plzeň-Božkov, TI Automotive Thermal Evropa, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Trimill, UPC Česká republika, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia…

Celkem jsem od roku 2009 vedl cca 280 různých seminářů, které navštívilo více než 2 000 lidí.

Buďte jedním z nich i vy.

Myslíte si, že kdybych se nevzdělával, kdybych si neprošel cestu učení se, že bych měl všem těm nákupním profesionálům co nabídnout? Asi ne, že?

Pokud chcete uspět, zapněte si navigaci, nechte se vést a dosáhnete cíle mnohem rychleji a efektivněji.

Můj tajný recept na nadprůměrné výsledky

Mohlo by se zdát, že klíčem k úspěchu je:

 • množství objednávek, které uděláte,
 • počet vyřízených požadavků interních zákazníků,
 • počet různých jednání,
 • počet výběrových řízení,
 • plný sklad materiálu,
 • počet úspěšně vyřešených reklamací,
 • úspěšné zvládnutí krizových problémů, jako třeba hašení požáru v podobě nedodání zboží
 • nebo třeba počet hodin přesčas.

Ale opravdu je to tak?

Není to náhodou jen přehlcení operativní činností?

Přehlcení, které vás stojí spostu času a energie.

Přehlcení, které vám brání vytvořit si nadhled, vzdělávat se, ale především zvolit a nastavit úspěšnou strategii – pracovat na základě promyšleného systému?

Úspěšní nákupčí přesně toto mají.

Dobře chápou souvislosti, dokážou zvolit správnou cestu k cíli – dokážou zvolit správnou strategii, a navíc k tomu přidají vytrvalost plus dlouhodobé soustředění.

Asi je vám již jasné, že je velký rozdíl mezi nákupčím amatérem a nákupčím profesionálem, který má potřebné znalosti a dokáže pracovat na základě promyšleného systému, že ano?

A víte co je skvělé?

 • NEMUSÍTE PSÁT padesátistránkovou strategii hodnou vyladěné bakalářské práce.
 • NEMUSÍTE VYMÝŠLET KOLO, nemusíte vymýšlet systém.
 • Jednoduše vezměte to, co funguje a okopírujte to.

Přišel jsem na to, že když chcete formulovat úspěšnou strategii vytváření úspor nebo nákupní plán a dosahovat skvělých výsledků opakovaně, je potřeba vytvořit logický a provázaný celek klíčových nákupních činností.

Poznejte můj 8krokový plán a nastavte i vy úspěšnou strategii vytváření úspor nebo plán nákupu.

8krokový plán – nákupní činností prověřené KNOW-HOW

 • Seznámíte se s tím, jaké nejčastější typy úspor v nákupu existují.
 • Podíváme se na to, jak spočítat výši dosažené úspory.
 • Ukážeme si 8 kroků dobré strategie realizace úspor.
 • Dozvíte se, jakých 5 faktorů nejvíce ovlivňuje váš nákupní trh, proč a jak jej analyzovat.
 • Představíme si 5 základních metod, které vedou k dosažení úspor a měl by je znát každý nákupčí.
 • Naučíte se vytvářet a používat výdajové analýzy, a to jako nezbytný zdroj informací.
 • Ukážeme si, jak správně tyto metody aplikovat v každodenní praxi.
 • Dozvíte se, jak správně identifikovat kategorie, kde získáte úspory nejrychleji a s nejmenším úsilím.
 • Získáte podrobný manuál na to, jak možné úspory identifikovat a také realizovat.
 • Podíváme se na techniky, jak dosáhnout úspor u současných dodavatelů.

Možná si říkáte:

„Jardo, zní to zajímavě, ale my jsem specifičtí. Můžeme tento plán úspěšně aplikovat i u nás?“

Je to jako s gramatikou. Můžete být hodně specifičtí, ale pravidla českého pravopisu pro vás platí stejně jako pro všechny ostatní.

Bude to fungovat v oborech jako například:

 • automotive, doprava, chemický průmysl, energetika, finančnictví, letectví, obchod, pojišťovnictví, porcelánky, potravinářství, sklářství, služby, stavebnictví, strojírenství, telekomunikace, zemědělství, zdravotnictví...

Mnohem důležitější než obor podnilání je to, zdali se pohybujete na konkurenčním trhu.

Nejdůležitější ze všeho je však vaše POTŘEBA ŘÍDIT VÝDAJE.

To vše jsou hlavní důvody, proč jsem vytvořil 

ON-LINE KURZ

Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi.

Po jeho absolvování sami dokážete

👉 Ne ve všech nakupovaných kategoriích je stejný prostor pro úspory. Po absolvování tréninku dokážete odhalit prostor pro NEJVYŠŠÍ ÚSPORY a odhadnout, které dosáhnete S NEJMENŠÍM ÚSILÍM a které naopak budou vyžadovat větší časovou investici.

👉 Ne ke všem dodavatelům a nakupovaným skupinám zboží a služeb se můžete chovat stejně. Proto si ukážeme, jak určit správný postup realizace úspor a vybrat odpovídající metody a nástroje pro danou situaci.

👉 Ne všechny činnosti jsou stejně důležité. Naučíte se určit si priority, vyhodnocovat optimálnost vašeho postupu a případně ho vhodným způsobem upravit

Otázkou je: Co vám osobně přinese, pokud systém uplatníte ve své praxi?

 • Jaké by to bylo, pokud by se vám podařilo stát se respektovaným odborníkem, kterého kolegové uznávají, stálo by vám to za to?
 • Jaké by to bylo, kdyby se od vás kolegové začali učit, stálo by vám to za to?
 • Jaké by to bylo, kdyby se vaše úspěchy promítly na výplatní pásce, stálo by vám to za to?
 • Jaké by to bylo, pokud by se vám podařilo nastavit úspěšnou strategii realizace úspor, stálo by vám to za to?
 • Jaké by to bylo, pokud by se vám podařilo ušetřit: 1 % z nákupního obratu, 2 % z nákupního obratu nebo dokonce 5 % z nákupního obratu, jak vysoká částka by to byla a stálo by vám to za to?
 • Jaké by to bylo, mít jistotu, že svoji práci rozumíte a dělat práci, která vás baví, stálo by vám to za to?
 • Jaké by to bylo, stát se naprosto nepostradatelnou součástí nákupního týmu, stálo by vám to za to?

Umíte si to představit?

V tomto on-line tréninku zjistíte více než během několika let pokusů a omylů.

Nečekejte nudnou teorii. To, co uslyšíte, jsem si vyzkoušel ve své praxi nebo se naučil od úspěšných manažerů nákupu.

A navíc dostanete konkrétní úkoly, které když splníte, POVEDOU K REÁLNÝM VÝSLEDKŮM, k reálným úsporám.

Neslibuji stotisícové úspory na počkání.

S absolutní jistotou vám mohu říct, že s tímto kurzem máte mnohem větší šanci na úspěch, než když se v tom budete plácat sami.

Jak to vypadá uvnitř

Dává vám to smysl?

Přemýšlíte, kde vyplnit přihlášku? Tak počkejte ještě chvíli!

Protože kromě

on-line kurzu Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi

mám pro vás...

... vylepšenou VIP variantu.

Chcete získat mnohem víc?

Potřebujete vyšší úroveň podpory?

Pomohlo by vám, kdy vás na cestě vytváření úspor někdo provázel?

Tak právě vám je určena VIP varianta on-line tréninku...

 30denní výzva: 

Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi.

Přečtěte si, jak on-line trénink 

30denní výzva 

bude probíhat. 👇👇👇

Dozvíte se, jak během 30 dní nastavite úspěšnou strategii vytváření úspor a aplikujete metodu, díky které budete dosahovat skvělých výsledků opakovaně. A to i přesto, že nemáte mnohaletou praxi.

1. TÝDEN

📌 Ukážeme si, proč je firemní nákup důležitý a jak se dosahování úspor promítne na hospodaření firmy. Může se to zdát jako banalita, ale to se vám bude hodit při „prodeji“ dosažených výsledků.

Bohužel ze zkušeností vím, že celá řada nákupčích toto podceňuje a tím škodí sami sobě.

📌 Představíme si nejčastější druhy úspor.

📌 Dozvíte se, jaká konkrétní opatření je důležité při jejich aplikaci udělat.

📌 Naučíte se rozpoznat, v jaké kategorii nakupovaného sortimentu zboží nebo služeb můžete odhalit největší nebo nejrychlejší potenciál pro vytvoření úspor.

Tyto principy platí bez ohledu na to, zdali máte nebo nemáte nákupní kategorie jasně definované a nákupčí pracují s konkrétním portfoliem.

📌 Představíme si 8krokový nákupní plán – plán realizace úspor – a začneme rozebírat jeho jednotlivé části.

📌 Ukážeme si, jak analyzovat nákupní portfolio a co lze z výdajové analýzy vyčíst.

📌 Následně se podíváme, kde brát důležité informace pro naše rozhodování o tom, kolik toho budeme nakupovat.

📌 Na tuto část navazuje další nezbytný zdroj informací, a to je analýza trhu. Podíváme se, jak o trhu přemýšlet z pohledu firemního nákupu.

📌 Dále na to, jak do tohoto přemýšlení zapadají ekonomické cykly a tržní trendy. Plus, jak vybrat vhodnou nákupní politiku.

📌 Také zamyšlení nad klíčovou otázkou: Kolik to bude stát?

📌 Rozebereme 5 technik, které k dosažení úspor můžete použít. Patřit mezi ně vyjednávání a kompetitivní vyjednávání, standardizace, sdílení úspor a především postup realizace výběrového řízení.

📌 V předposlední části rozebereme možné scénáře odhadu úspor.

📌 V poslední části se podíváme na to, jak vhodnou formou shrnout vaši dosavadní práci.

📌 A protože jsme v akční výzvě, představíme si konkrétní činnosti vedoucí k dosažení úspor.

📌 Na vás pak bude VYBRAT SI KATEGORII, VE KTERÉ CHCETE VYTVOŘIT ÚSPORU, a udělat rozhodnutí o způsobu dosažení.

2. TÝDEN

📌 Ve druhém týdnu nás čeká představení aAukčního software PROEBIZ TENDERBOX.

📌 Pokud s používáním nemáte žádné zkušenosti, tak to nevadí. Tým specialistů zákaznické podpory bude připravený vám s využíváním programu pomoci.

📌 Registrací do 30denní výzvy získáváte nárok na dvouměsíční užívání systému.

📌čím více VŘ uděláte, tím lépe

📌 Dobrou zprávou je, že testovací provoz je BEZPLATNÝ.

3. TÝDEN

📌 V této fázi vezmeme vše, co jsme se naučili, a začneme to aplikovat v praxi.

📌 Připravíme reálné výběrové řízení a odešleme pozvánku.

📌 Případně můžete využít e-mail a excelovskou tabulku nebo jiný nástroj. Ale bylo by škoda necht zahálet excelentního vyjednavače, jakým je PROEBIZ TENDERBOX.

4. TÝDEN

📌 V posledním týdnu sklidíme plody svojí práce.

📌 Osobně jsem se na tuto fázi vždy s napětím těšil.

📌 Na tento týden naplánujeme realizaci ostrých výběrových řízení a realizaci skutečných úspor.

Připojte se ještě dnes do on-line tréninku 

30denní výzva: Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi. 

Ještě nikdo u nás nenabídl nákupním profesionálům tak konkrétní know-how v kombinaci s vedením, podporou a propojením na skutečnou praxi.

Pokud si umění vytvářet úspory osvojíte, přinese vám to v příštích letech milionové úspory.

A když se na tím zamyslíte, je prakticky nemožné, abyste dobře uměli nákupní řemeslo a nestal se z vás respektovaný profesionál.

Možná si říkáte, kolik trénink stojí a jak ho získáte?

Za chvíli vám to prozradím.

Představte si, že váš nákupní obrat je 100 milionů Kč bez DPH ročně. 

Pokud bych s vámi tři dny pracoval a naučil vás osvědčené postupy vytváření úspor a vám by se díky tomu podařilo ročně ušetřit 2 000 000 Kč (pouhé 2 %), jak byste se cítili? Co by to pro vás znamenalo?

Byli byste ochotni 2 000 000 úsporu vyměnit za 75 500 Kč, vyplatila by se vám taková investice?

 • Pokud byste získali praxí prověřené know-how a dosahovali skvělých výsledků opakovaně, stálo by vám to za to?
 • Pokud byste dokázali odhalit prostor pro nejvyšší úspory a odhadnout, které dosáhnete s nejmenším úsilím, stálo by vám to za to?
 • Pokud bych vám ušetřil hodiny hledání, pokusů a omylu, stálo by vám to za to?

Předpokládám, že mi dáte za pravdu, že by se vám investice vrátila mnohonásobně.

Jaký dopad by trénink měl na:

 • vaše sebevědomí,
 • kariéru,
 • výplatu?

Faktem je, že stát se dobrým nákupčím, který zná různé metody a nástroje a umí je vhodně kombinovat s ohledem na význam nakupované komodity nebo dodavatele, nelze přes noc.

Nyní nastal správný čas pobavit se o výši investice do tohoto tréninku

Hodnota VIP varianty tréninku 30denní výzva: Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi je 75 500 Kč bez DPH.

 • Pokud byste díky tréninku… Za 30 dní dokázali aplikovat nabité know-how a realizovat úsporu pouze na jednu klíčovou komoditu a ušetřit pouhé 1 %, jak vysoká částka by to byla a stálo by vám to za to?
 • Pokud byste díky tréninku… Získali jasný manuál, jak nalézt největší prostor pro realizaci úspor a již během 30 dní generovat reálné úspory, stálo by vám to za to?
 • Pokud byste díky tréninku… Ovládli umění vytvářet plán nákupu, který by významně omezil operativu a jasně vás nasměroval na to, co máte v průběhu roku dělat, stálo by vám to za to?
 • Pokud byste díky tréninku… Znali postup realizace úspěšného výběrového řízení, různé techniky snižování úspor, dokázali správně analyzovat nákupní trh nebo třeba vytvářet výdajové analýzy a vše uměli vhodně skloubit s ohledem na vaši aktuální potřebu, stálo ba vám to za to?
 • Pokud byste díky tréninku… Získali znalosti, které vám již nikdo nikdy nevezme, které posílí vaši pozici v týmu, protože průměrní nákupčí nikdy mít takové znalosti nebudou, stálo by vám to za to?

Odpověděli jste aspoň jednou ANO?

Mám pro vás dobrou zprávu

Přestože částka 75 500 Kč zcela odpvídá hodnotě toho, co získáte, není to cena, za kterou chci trénink prodávat.

Proč? 

Chci dát šanci všem, i těm, kteří museli omezit výdaje na vzdělávání a za plnou cenu si kurz prostě nemohou dovolit.

Předvším však mi záleží na tom, jaké máte výsledky.

Vaše dobré výsledky jsou pro mě ta nejlepší reference – to nejlepší možné doporučení. Proto jsem pro vás připravil zvýhodněnou cenu.

Celý trénink získáte jen za 14 950 Kč bez DPH.

Je to pouhý zlomek z úspor, které se vám podaří dosáhnout.

Umíte si představit, v čem konkrétně by vám program pomohl?

Chcete vyplnit přihlášku?

Tak prosím počkejte ještě chvíli! Protože VIP variantu tréninku 30denní výzva ještě o něco vylepším. 

Mám pro vás tři bonusy

Tři bonusy pro rychlejší a jednodušší cestu k dosažení úspor

K obsáhlým materiálům, zahrnujícím mé osmadvacetileté zkušenosti nabyté vlastní nákupní praxí, navíc získáte ZDARMA tyto velmi hodnotné BONUSY.

BONUS #1
Šablona (vzor) dokumentu tvorby plánu nákupu včetně ukázkového textu

Nevím jak vy, ale při psaní různých dokumentů vždycky nejprve přemýšlím, o čem přesně text bude a jaké budou jeho hlavní části – jaká bude jeho osnova. Díky této šabloně nebudete muset hledat nebo vymýšlet vhodnou formu.

Hodnota bonusu: 1 500 Kč bez DPH.

BONUS #2
Získáte dvouměsíční přístup do ostrého softwaru PROEBIZ TENDERBOX + podporu po celou dobu jeho využívání

Získáte dvouměsíční přístup do ostrého softwaru PROEBIZ TENDERBOX. A to není vše. Abyste dosáhli vytyčeného cíle, tak si na pomoc přizvu experty ze společnosti PROEBIZ, kteří se o vás budou starat a poskytovat podporu. Díky tomu dokážete využívat software na maximum. 

Hodnota bonusu: 44 000 Kč bez DPH.

BONUS #3
Živou konzultaci přes MS Teams, kde získáte odpovědi na vaše dotazy

On-line forma má svoje výhody, ale i nevýhody. Chybí v ní přímý kontakt s lektorem. Proto jsem ke kurzu přidal 2 hodiny diskuze. Osobně se vám budu věnovat a zodpovídat na vaše dotazy. 

Hodnota bonusu: 3 000 Kč bez DPH.

Rekapitulace toho, co získáte 

On-line trénink 30denní výzva: Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi v hodnotě 27 000 Kč
Šablona (vzor) dokumentu tvorby plánu nákupu včetně ukázkového textuv hodnotě 1 500 Kč
Dvouměsíční přístup do ostrého softwaru PROEBIZ TENDERBOX plus podporuv hodnotě 44 000 Kč
Živou konzultaci přes MS Teamsv hodnotě 3 000 Kč
30denní GARANCE VRÁCENÍ PENĚZPro klid v duši
Celková hodnota75 500 Kč bez DPH

Celková hodnota 75 500 Kč bez DHP

Získáte ji za 14 950 Kč bez DHP

Vyměnili byste cenu kurzu za výsledky, jakých potřebujete dosáhnout?

 

Pokud je vaše odpověď ANO, klikněte na tlačítko a vyplňte objednávku.

Pokud se ještě neznáme - proč mi důveřovat

Jmenuji se Jaroslav Cirkovský a firemní nákup se stal moji vášní.

Nákupním profesionálům předávám své osobní KHOW-HOW, které jsem nabyl během své dlouholeté praxe a učení se od celé řady expertů.

V oblasti nákupu a obchodu působím od roku 1992.

Začínal jsem jako nákupčí a obchodník. Za svoje peníze jsem nakoupil jen tolik, co se mi vešlo do staré Lady 1200 s přívěsem. Jen to, co jsem byl následně schopný prodat.

Postupně jsem se vypracoval a jako nákupní manažer jsem pracoval v prostředí českých i zahraničních společností.

Časem jsem zjistil, že praxe není vše, a když chci být úspěšný, musím se vzdělálat. Proto jsem na OPEN UNIVERSITY CR, BUSINESS SCHOOL získal Profesionální diplom v managementu.

Ve vzdělávání jsem viděl velkou přidanou hodnotu a tak jsem absoloval britský vysokoškolský program Nottingham Trent University zaměřený na strategické řízení.

Program byl zajímavý a až na výjimky, to, co jsme probírali mě bavilo. Ale pokud jste se učili na zkoušky při zaměstnání v pozdějším věku, tak víte, že to vůbec není jednoduché.

Disertační práce zaměřená na vytvoření nového konveptu řízení nákupu ve společnosti dopadla dobře a stala se základem mého nejúspěšnějšího semináře Strategické řízení nákupu a strategie oddělení nákupu.

Také jsem absolvoval řadu kurzů, seminářů a konferencí se zaměřením na problematiku nákupu, a to v České republice i zahraničí.

Odborné kurzy věnované firemnímu nákupu jsem především absolvoval u The American Purchasing Society nebo u The Next Level Purchasing Association.

Do svého vzdělávání jsem v součtu investoval cca 750 000 Kč.

O svoje znalosti se pravidelně dělím na svém blogu.

Organizování kurzů pro profesionální nákupčí se věnuji od roku 2009. Od té doby jsem osobně vedl cca 280 seminářů, které navštívilo vice než 2 000 lidí.

 

Nejčastější otázky a odpovědi

V čem se liší tento trénink od běžných živých kurzů?

30denní výzva: Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi bude probíhat on-line. Během prvních dvou týdnů projdeme vše potřebné, co musíte vědět o vytváření úspor. Zbylé dva týdny se budeme věnovat přenesení nabytých poznatků do reálné praxe a skutečné realizaci úspory.

Co když budu mít v tréninku otázky?

Tato výzva není jen obyčejný on-line trénink. Jako bonus získáte živý hovor přes MS Teams, kde budu odpovídat na vaše dotazy. Navíc v rámci využívání software PROEBIZ se můžete spolehnout na pomoc odborníků společnosti.

Kdy startuje trénink 30denní výzva: Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi?

30denní výzva startuje 15. září 2021.

Co když nebudu mít dostatek času se tréninku věnovat?

Pokud do 30denní výzvy vstoupíte, tak celý trénink vám bude k dispozici 12 měsíců. Můžete jít vlastním tempem a k jednotlivým lekcím (videím) se libovolně vracet.

Proč se učit zrovna ode mě?

Kromě vlastní nákupní praxe jsem také během posledních několika let investoval desítky tisíc korun do svého vzdělávání. Absolvoval jsem řadu kurzů, seminářů a konferencí se zaměřením na problematiku nákupu. Mezi dlouhodobé kurzy, kde je nutné složit zkoušky, lze zařadit kurz Manažer logistiky, který je certifikován Komorou logistických auditorů, kurz Trénink trenérů , Preparation for Certified Purchasing Professional (CPP) či Preparation for Certified Professional Purchasing Manager (CPPM) pořádaný The American Purchasing Society. Zde jsem dále absolvoval kurzy Managing Inventory, Esential Law for Buyers ans Sellers, Math for Purchasing and Business a Applied Cost and Price Analysis.

V 30denní výzvě plánujete použít software PROEBIZ. Co když ho vůbec neznám?

Na dva měsíce budete mít k dispozici ostrou testovací verzi programu a tým specialistů ze společnosti PROEBIZ vám bude připravený pomoci. Proškolí vás ve využívání a pomůže vám s nastavením. Testovací provoz je BEZPLATNÝ.

V 30denní výzvě plánujete použít software PROEBIZ. Co když ho již máme zakoupený?

Super, využijete ho k realizaci ostrých výběrových řízení či poptávek na základě informací získaných v prvních dvou týdnech.

Jaký je rozdíl mezi on-line 30denní výzvou a on-line kurzem?

Výzva, jak již samotný název říká, bude trvat 30 dní. Během prvních dvou týdnů projdeme znalosti potřebné pro optimální výběr strategie realizace úspor. V rámci akčních kroků vyberete konkrétní kategorii, ve které v následující dvou týdnech vytvoříte skutečnou úsporu. Navíc získáte bonusy a podporu expertů. Zakoupením on-line kurzu získáte přístup k jednotlivým videím v rozsahu jednoho školícího dne.

Jak velký nákupní obrat bychom měli mít?

Na to není jednoznačná odpověď, nicméně měl by být v desítkách milionů Kč. Řekněme v součtu několika různých kategoriích zboží a služeb od 50 mil. Kč/rok a výše. A samozřejmě musíte dodavatelům za odebrané zboží či služby platit. Pokud nemáte dostatečný nákupní obrat nebo máte problémy s platební morálkou, nemusíte být pro dodavatele dostatečně atraktivní a představované techniky ztrácí na své síle. Důležitou roli zde sehrává intenzita konkurenčního prostředí na trhu, na kterém nakupujete.

Máte další otázky?

Napište mi na e-mail jaroslav.cirkovsky@benefico.cz.

Komu kurz rozhodně nedoporučuji

 • Všem, kterým firemní nákup funguje na 1* a interní zákazníci jsou nadmíru spokojení.
 • Když vám dodavatelé dávají ceny a podmínky, které již nelze vylepšit.
 • Pokud vaši dodavatelé fungují naprosto spolehlivě, takže nemáte potřebu cokoliv zlepšovat.
 • Při vyjednávání dosáhnete vždycky svého.
 • Těm, kteří na sobě nechtějí pracovat a posouvat se dál.

Bláznivá garance

NERISKUJETE VŮBEC NIC. Vaši investice si vážím, a proto je kryta 30denní GARANCÍ VRÁCENÍ PENĚZ.

Jak si mohu dovolit dát takovou garaci?

Protože svoje know-how mám vyzkoušené a jsem si naprosto jistý jeho přínosem pro zlepšení úrovně vašeho nákupu, rozhodl jsem se usnadnit vám rozhodování a poskytnout vám garanci vrácení peněz.

Jakmile kurz odstartuje, budete mít 30 dní na to si ho celý projít a podle instrukcí aplikovat nabyté znalosti v praxi.

Podmínka uplatnění

Pokud vše poctivě přenesete do praxe a nepodaří se vám vytvořit úsporu minimálně ve výši ceny on-line tréninku 30denní výzva: Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi, vrátím vám    100 % kupní ceny.

Abychom si rozuměli, „vše poctivě přenesete do praxe“ je zde důležité.

Aplikaci znalostí si ověřím tak, že analyzuji vašeho on-line výběrového řízení nebo mi podrobně popíšete, jak jste plnili akční úkoly a krok za krokem postupovali.

Proč vrácení kupní ceny podmiňuji ověřením?

Je to prosté. Svoje znalosti chci předávat pouze profesionálním nákupčím, kteří půjdou do akce.

Kurz je určen odborníkům, ne laikům a amatérům, kteří to nemyslí vážně.

Pokud nechcete nebo nebudete aplikovat nabité know-how ve vaší každodenní firemní nákupní praxi, pokud nemáte dostatečný nákupní obrat (v desítkách milionů Kč), do VIP tréninku prosím nevstupujte. Garance se na vás nevztahuje.

Jistě chápete, že garance se nevztahuje ani na spekulanty, kteří by chtěli zdarma získat prémiové znalosti.

Podmínky účasti

30denní výzva neklade nároky na vaše aktuální znalosti a dovednosti.

Potřebné znalosti a dovednosti se naučíte uvnitř tréninku. Ale je potřeba splnit následující:

✅ Chtít na sobě pracovat a přizpůsobit tomu svůj denní rozvrh.

✅ Být připravený nechat se vést experty a v praxi realizovat navržené akční kroky.

✅ Soustředit se na to, co je aktuálně důležité k dosažení výsledků.

✅ Za svoji práci a dosažené výsledky převzít plnou zodpovědnost.

✅ Dostatečný nákupní obrat (od 50 milionů Kč/rok a výše) a platit dodavatelům. 

✅ Aktivně se zapojovat do dění v komunitě. Jestliže vás kolegové v komunitě požádají o radu, zpětnou vazbu či pomoc, pomoci jim. Příště zase někdo pomůže vám.

Rekapitulace toho, co získáte 

On-line trénink 30denní výzva: Strategie vytváření úspor krok za krokem v praxi v hodnotě 27 000 Kč
Šablona (vzor) dokumentu tvorby plánu nákupu včetně ukázkového textuv hodnotě 1 500 Kč
Dvouměsíční přístup do ostrého softwaru PROEBIZ TENDERBOX plus podporuv hodnotě 44 000 Kč
Živou konzultaci přes MS Teamsv hodnotě 3 000 Kč
30denní GARANCE VRÁCENÍ PENĚZPro kilid v duši
Celková hodnota75 500 Kč bez DPH

Celková hodnota 75 500 Kč bez DHP

Získáte ji za 14 950 Kč bez DHP

Vyměnili byste cenu kurzu za výsledky, jakých potřebujete dosáhnout?

 

Pokud je vaše odpověď ANO, klikněte na tlačítko a vyplňte objednávku.

A to je vše. Rozhodnutí je na vás.

 

Nemusíte dělat nic, ale nic se také nezmění. Nebo si můžete usnadnit život a dosáhnout výsledků mnohem rychleji.