ROZŠIŘTE ŘADY MÝCH SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

PODÍVEJTE SE NA VIDEO A NÁZORY KOLEGŮ

Chcete vybudovat excelentní oddělení nákupu nebo se stát opravdovým profesionálem? Tak na co ještě čekáte?

PODÍVEJTE SE NA UKÁZKU ATMOSFÉRY

CO ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI

„Na seminář Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli: Tipy, triky a postupy, které vám přinesou výsledky jsem se přihlásila, abych získala tipy jak správně vyjednávat a mohla tak zlepšit svou pozici při vyjednávaní s dodavateli. A to zejména v případě, kdy jsem omezena při jejich výběru. Kurz byl velice zajímavý a poutavý. Velmi kladně hodnotím přípravu a odborné znalosti školitele a srozumitelnost výkladu. V jeho průběhu byly řešeny konkrétní případy, včetně praktických ukázek a cvičení. Potěšily mě velmi dobře zpracované materiály, ke kterým se mohu kdykoli vracet a poslouží mi jako studijní pomůcka a tahák při přípravě na jednání. Celkově seminář splnil moje očekávání – byl pro mě velmi přínosný, a proto ho mohu vřele doporučit."
Pavla ČechováSynthon, s.r.o.
„V rámci stálého vzdělávání našich zaměstnanců jsme oslovili společnost BENEFICO s.r.o., aby pro nás připravila sérii dvoudenních seminářů na téma Vyjednávání s dodavateli. Lektor, p. Jaroslav Cirkovský, bravurně předvedl své mnohaleté zkušenosti z praxe a překvapil všechny účastníky pečlivou přípravou semináře jak po stránce studijních materiálů, video ukázek a příkladových studií, tak i srozumitelností prezentovaných témat. Všem nám odhalil řadu nových obzorů v nákupních procesech a mnohé překvapil rozmanitostí vyjednávacích taktik. Tento seminář doporučuji nejen všem, co aktivně pracují v nákupu ale i těm, kteří se k němu dostanou pouze příležitostně."
Radek VavřichPorr a.s.
„Školení Strategické řízení nákupu a strategie nákupu jsem si vybrala záměrně. Lektor pan Cirkovský mi připadal dostatečně kvalifikovaný a zkušený, aby nás provedl touto problematikou a představil nám nástroje, které opravdu fungují. Pan Cirkovský toto mé očekávání naplnil a navíc se nebál přiznat chyby, jichž se sám ve své praxi dopustil. Ze školení si odnáším hlavní myšlenku strategického plánování: Pro provedení změny a zavedení nových postupů je důležité nepodcenit komunikaci s interními zákazníky a především vyjednání si podpory u nadřízených. Proto je zásadní si předem vše dobře promyslet a připravit si pádné argumenty. Tomu však předchází mravenčí práce v podobě tvorby různých analýz, sestav nebo reportů a jejich správné vyhodnocení."
Petra ŠvíkováPlzeňské městské dopravní podniky, a.s.
„Absolvoval jsem seminář Strategie vytváření úspor krok za krokem. Na školení jsem šel s cílem prohloubit si znalosti a naučit se nové metody pro vytváření úspor. V tomto seminář splnil moje očekávání, a navíc jsem se přesvědčil, že naše metody, výpočty i prezentace úspor již jsou na vysoké úrovni. Což pro mě bylo také velmi důležité. V praxi budu zejména aplikovat návod na rozdělení dodavatelů dle jejich významu pro společnost a podle toho k nimi budu následně přistupovat a pracovat s nimi. S průběhem semináře jsem byl velmi spokojen. Bylo patrné, že lektor má mnohaletou praxi v oboru a díky tomu byl výklad doplněn častými příklady z praxe. Zajímavá byla i konfrontace znalostí, názorů a používaných metod s ostatními účastníky semináře. Počítám s tím, že do plánu vzdělávání si dám další semináře vedené panem Cirkovský."
Luboš MelicharAlltub Central Europe
„Seminář Efektivní strategie nákupu: Jak v nákupu odhalit skrytý potenciál mi v příjemné atmosféře rozšířil náhled na problematiku nákupu nejen po teoretické stránce, ale zejména příklady z praxe. Pro toho, koho baví a zajímá problematika ‚správné nákupní praxe‘, bude seminář přínosem.“
Jan UrbanKarlovarská Korunní s.r.o.
„Kurz Microsoft Excel pro nákupčí naprosto splnil má očekávání, zejména v oblasti prohloubení znalostí Excelu pro práci nákupčí. Nejvíce se mi líbila komplexnost školení, kde byly pokryty všechny hlavní oblasti jako základní funkce, vzorce, kontingenční tabulky a grafy. Dále oceňuji i flexibilitu trenéra, kdy skladba školení byla přizpůsobena dle požadavků účastníků a jejich pokročilosti znalostí Excelu. Skutečně hodnotné školení, které by měl absolvovat každý nákupčí, využívající při své práce MS Excel.“
Andrea ŘehákováHoneywell, spol. s r.o.
„Na seminář jsem se přihlásil ze dvou důvodů. Jednak už konečně poznat osobně pana Cirkovskýho, od kterého občas obdržím e-mailem užitečné rady a odkazy jak zlepšit nákupní procesy, tak hlavně dozvědět se něco z oblasti Strategie vytváření úspor. Toto téma je v naší firmě jednou z priorit. Přestože jsem se za 19 let práce v nákupu již něco na toto téma dozvěděl a v praxi implementoval, byl pro mě seminář dalším zdrojem podnětů a zkušeností jak Nákupní plán pro příští rok připravit zase o něco lépe. Pokud tedy neznáte odpověď na otázku kolik příští rok ušetříte, doporučuji tento seminář navštívit.“
Kamil PřerostAGC Automotive Czech
„Firmu BENEFICO, pana Cirkovského, jsme oslovili v rámci plánování programu vzdělávání pro nákupní oddělení naší společnosti. Měla jsem jasnou představu, co bychom měli pro začátek probrat, protože se jednalo prakticky o prvotní školení všech členů týmu. Pro nákupce je jedna z nejdůležitějších věcí VYJEDNÁVÁNÍ, a to jak osobní, tak i to telefonické. Co říct, jak se tvářit, kam se dívat… Program byl stanoven tak, že jsme se první den věnovali hlavně teorii, nicméně proloženou velkým množstvím konkrétních příkladů a ukázek. Všechny takto získané informace jsme mohli převést do praxe hned druhý den, a to praktickým nácvikem. Bylo velmi přínosné vidět kolegy v různých situacích. Mnozí si až na kameře uvědomili, jak je vidí někdo druhý. Seminář měl spád a všichni jsme si odnesli nejen zážitky vědomostní, ale také jsme při večerním sportovním klání utužili kolektiv.“
Andrea KrystkováTRIMILL, a.s.
„Semináře Microsoft Excel pro nákupčí jsem se účastnil, aby si prohloubil znalosti a získal nějaké zajímavé tipy na zjednodušení práce. V tomto seminář rozhodně splnil moje očekávání. Mimo jiné jsem se dozvěděl, jak vytvářet a spravovat analyticky užitečné kontingenční tabulky, které mi velmi usnadní moji práci. Účast mohu doporučit všem, kteří by chtěli zefektivnit užívání Excelu a naučit se základy analýzy dat.“
Filip BaxaExerion Precision Technology Olomouc s.r.o.
„Seminář Microsoft Excel pro nákupčí byl pro mne opravdu velice přínosný. Otevřel se mi nový obzor pro využívání Excelu v mé každodenní nákupní praxi. I přes to, že jsem pokročilým uživatelem, naučil jsem se plno nových věcí, a hlavně jsem díky semináři zlepšil používání funkcí. Školení bylo vedeno profesionálně a lidsky. Velice rád využiji nabídky dalších kurzů portálu Excelentní nákup.“
Martin VondraLICON HEAT s.r.o.
„Seminář Excelentní nákupčí více než předčil moje očekávání. Po Vašem semináři, se mi dosti otevřely oči a pohled na nákup jako takový se změnil. Moc se mi líbil způsob prezentace, převedení slov a grafů do reality. Příjemně, jednoduše a s humorem podané informace, které nutí člověka přemýšlet nad daným tématem. Není to jen o tom, že člověk sedí mezi 50 dalšími lidmi a poslouchá hodinové proslovy. Možnost vyjádřit se, diskutovat, poznat nové lidi ve stejném či zcela jiném oboru. Za mě osobně velice přínosné školení.“
Michal MatějkaExerion Precision Technology Olomouc s.r.o.
„Již podruhé jsem se účastnil semináře vedeného panem Cirkovským. Tentokrát jsem si vybral kurz Strategie vytváření úspor krok za krokem. Přestože klademe na oblast úspor značný důraz a základní parametry máme již nastaveny, na semináři jsem načerpal cenou inspiraci jak zlepšit hlavně oblast strategického řízení. V současné době se zabýváme kategorizací a vytvářením analýz vhodných pro naše potřeby. Ze semináře jsem si odnesl odborné typy, jak s výstupy ve formě výdajových analýz pracovat, jak stanovit plán úspor nebo jak vytvořit plán nákupu. Velmi pozitivně hodnotím diskusi a výměnu informací s dalšími účastníky semináře. Úroveň kurzů pana Cirkovského mě přesvědčila o důležitosti dalšího vzdělávání pro mé kolegy v nákupním oddělení, které budu realizovat.“
Petr BerkaBOKI Industries a.s.
„Pane Cirkovský, tímto bych chtěla poděkovat za přínosy semináře 15 příkladů nejlepší nákupní praxe. Seminář byl pro mne velmi poučný, měla jsem možnost získat další zkušenosti a rady v oblasti nákupu. Hodnocení semináře bych shrnula do několika slov: názorné, efektivní, příjemné a profesionální. Napadá mě tisíc dalších slov, kterými bych mohla celý seminář posoudit a popsat, ale tento výčet snad svědčí o kvalitě.“
Marie SiberováKrofian CZ spol. s r.o.
„Absolvoval jsem kurzy ,Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli‘ plus ,Praktický trénink vyjednávání pro nákupčí‘ a mohu potvrdit, že obě školení mají smysl. Zaujala mě jak teoretická, tak praktická část. Zejména jsem si mohl ověřit, které věci provádím správně a naopak, v čem se mám zlepšit. Přístup lektora je na profesionální úrovní. Nejedná se o školení, kde si to účastníci pouze ,odsedí‘. Je potřeba se aktivně zapojovat, což napomáhá k zapamatování si důležitých informací.“
Petr KubínPražské služby, a.s.
„Absolvoval jsem semináře ‚Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli‘ a ‚Praktický trénink vyjednávání pro nákupčí‘. Zájemcům o tuto problematiku jednoznačně doporučuji absolvovat oba tyto kurzy ve dvou po sobě následujících dnech tak, jak jsem to udělal já. Teoretické poznatky, zásady vedení jednání a strategie šité na míru povaze obchodního partnera a výchozím podmínkám z prvního kurzu si absolvent hned ‚začerstva‘ vyzkouší následující den v praxi. Prováděná cvičení se ve skupině a s využitím videozáznamu rozeberou, takže účastníci vidí případné nedostatky nebo věci k doladění. Ačkoli jsem v minulosti absolvoval již celou řadu kurzů na téma vedení jednání nebo prodeje (který je de facto zrcadlem nákupu), dověděl jsem se celou řadu nových informací, navíc ‚zabalených‘ v pěkně udělané výkladové prezentaci. Předností je i výklad podávaný s řadou příkladů z praxe a s dostatečným prostorem pro diskusi – zkrátka účastníci jsou neustále ‚vtahováni do děje‘. Výhodou je i to, že používané příklady jsou z oblastí každodenního života, takže účastník kurzu neztrácí energii orientací v samotné problematice a může se soustředit na vlastní téma či cvičení. Oba kurzy tedy hodnotím jako velmi přínosné. Ale opakuji, pro maximální přínos je nejlepší absolvovat oba dva semináře ve dvou po sobě následujících dnech! Třešničkou na dortu jsou praktické tipy pro vedení jednání a ‚tahák‘ slovních obratů pro řešení různých situací během vyjednávání, který je účastníkům zaslán po skončení kurzu. Vše jsem již vyzkoušel a funguje to! Z těchto důvodů budu nabídku školení pana Cirkovského dále sledovat a určitě zvažuji účast na dalších seminářích. Portfolio webových stránek Excelentní nákup.cz je opravdu široké.“
Jiří ŽežulaCzech Aviation Training Centre
„Absolvovala jsem jednodenní kurz Jak si vyjednat lepší dodavatelské podmínky – Výběrová řízení v nákupu, který byl řízen naprosto profesionálně. V oblasti nákupu pracuji 15 let a zúčastnila jsem se již několikátého školení a je nutné říci, že je obrovský rozdíl mezi přednášejícími lektory. Bohužel jsem navštívila i taková školení, ze kterých jsem odcházela velmi zklamaná, ospalá a unavená a kdyby se mě dnes někdo zeptal, jaké poznatky jsem si z nich odnesla, bohužel nebudu schopná říci jedinou věc. Váš kurz však patří mezi ty profesionální a záživné. Jste přesně tím člověkem, který si dá práci s tím, aby svým osobním příkladem zúčastněné přesvědčil, že to prostě dává smysl. Děkuji Vám i za možnost diskuze, která byla pro všechny účastníky určitě přínosná. Díky ní jsme se vzájemně podělili o své zkušenosti získané v praxi. Velmi příjemně mě překvapily studijní materiály, které jsme získali v den školení, ale i ty bonusové zaslané elektronicky. Jako inspiraci je využívám při výkonu své funkce.“
Lenka VentrubováSokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
„Absolvoval jsem dva semináře: Strategické řízení nákupu a strategie nákupu a Excelentní nákupčí. Oba semináře byly velmi zajímavé a přínosné. Kvituji velké množství užitečných informací, které jsou v materiálech k seminářům. Ač jsou v automobilovém průmyslu důkladně propracované metody používané nákupním oddělení, byly pro mě semináře velmi přínosné. V neposlední řadě jsem ocenil možnost sdílet praktické zkušenosti z nákupu i s ostatními účastníky semináře.“
Marek KuthanTI Automotive
„Rada by som sa poďakovala p. Cirkovskému za hodnotné rady, praktické ukážky a profesionálne vedenie kurzu Praktický tréning vyjednávaní pro nákupčí. Kurz prebiehal vo veľmi dobrej atmosfére so zameraním na odhalanie individuálnych potrieb pri vyjednávaniach. Prostredníctvom videoukážok sme mali moznosť uvedomiť si niektoré nedostatky, ktoré nám bránia viest efektívne vyjednávanie a ukázali nám na čom máme ešte pracovať. Teoretická aj praktická stránka kurzu bola pripravená na profesionálnej úrovni čo dáva tomuto kurzu vysoku kredibilitu. Odporúčam tento kurz každému kto pôsobí v oblasti firemného nákupu.“
Miriam SlobodníkováLEGAL TENDERS
„Semináře Strategické řízení nákupu a Excelentní nákupčí splnily maximálně moje očekávání. Lektor Jarda Cirkovský nás na obou seminářích velmi poutavě seznámil s hlavními principy strategie nákupu a detailně nás provedl správným nákupním procesem. Svoje prezentace prokládal i velkým množstvím případů z praxe a semináře tak byly zajímavé po celý den. Účast na těchto seminářích určitě doporučuji všem, kteří si chtějí osvěžit a prohloubit svoje zkušenosti z oblasti nákupu a posunout se profesně zase o kousek dál!“
Tomáš VacekAXA Česká republika a Slovensko
„Absolvovala jsem semináře MS Exel pro nákupčí & Strategie vytváření úspor krok za krokem. Oba dva kurzy hodnotím velice pozitivně, zejména pak MS Exel. Získal jsem mnoho užitečných rad a tipů, které mi velice usnadní denní rutinu. Seminář se zaměřením na úspory jsem bral jako jakési doladění běžné praxe. Moje očekávání byla jednoznačně splněna. Seminář je spíše určen pro nákupčí v začátcích, ale i přesto je velice inspirativní díky praktickým příkladům i pro zkušenější hráče. Mohu jen doporučit.“
Zdenko KamenickýWestRock
„Na pana Cirkovského jsme se obrátili se zvláštním přáním – připravit tzv. na míru jednodenní školení pro nákupní oddělení naší společnosti, které by zaujalo a bylo přínosem jak pro nováčky našeho týmu tak pro ostřílené a zkušené nákupčí. Navíc jsme požadovali jakýsi průřez všemi důležitými oblastmi nákupu od Managementu a plánování až po výběr a řízení dodavatelů a nové trendy. Pan Cirkovský s námi několikrát konzultoval připravovaný obsah školení tak, aby naplnil naše očekávání. Takže školení dopadlo na výbornou. Nikdo neusnul, všichni se museli aktivně zapojit a obstát v několika praktických příkladech. Myslím si, že jsme si všichni odnesli něco přínosného do své každodenní nákupní praxe.“
Alice VavřinováToyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
„Moc děkuji za inspirativní seminář Efektivní nákup! Seminář splnil má očekávání a pan Cirkovský mne přesvědčil, že používáním správných metod a postupů pro optimalizaci nákupních procesů může firma docílit snížení nákladů. Získané poznatky lze jednoduše převést do praxe. Profesionální lektor, který umí předat své zkušenosti v oblasti nákupu srozumitelnou formou, rozebrat konkrétní případy a pojmenovat činnosti, které snižují výkon v nákupu. Měli jsme dostastečný prostor pro naše dotazy, které přecházely do vzájemné diskuze účastníků a tak jsme mohli vzájemně sdílet naše zkušenosti. Tento seminář doporučuji všem, kteří pracují v nákupu.“
Eva VencovskáChr. Hansen Czech Republic
„Seminář byl určitě velmi přínosný, následující den jsem hned použila několik tipů při důležitém jednání s klíčovým dodavatelem o cenách na příští rok. Toto jednání hodnotím úspěšně :-).“
Lenka KořenkováMATEICIUC a.s.
„Seminář Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli – Vyjednávání s dodavateli mě zaujal jak po obsahové stránce, tak možností vzájemné diskuze a výměny osobních zkušeností jednotlivých účastníků. Prezentace byla vedena srozumitelnou formou a s vysvětlením na praktických příkladech.“
Jana Kretzerpc-schneider s.r.o.
„K semináři Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli – Vyjednávání s dodavateli se mohu vyjádřit jen kladně. Lektor zná problematiku a úskalí dané oblasti.Poskytnuté materiály obsahují potřebné informace, které jsou podloženy prezentacemi s reálnými příklady. Je tedy možné se dále zlepšovat ve vyjednávacích schopnostech i po jeho absolvování. Řešení případové studie na závěr dne, tak to byl pro mne opravdu oříšek, který mi dokázal otevřít oči, zjistil jsem, že člověk musí na sobě neustále pracovat a dobrá příprava je polovina vítězství.“
Stanislav FloraWALMAG MAGNETICS s.r.o.
„Kurz vedený panem Cirkovským byl pro mne přínosný. Nejenom, že jsem se po celou dobu jeho trvání dobře bavil a po jeho ukončení neměl pocit „vyšťavenosti“, jako tomu je u některých jiných kurzů, navíc mne i obohatil a to nejenom o lektorovi osobní zkušenosti, ale i o postřehy jiných účastníků, jak a v čem pokračovat dál. Co například děláme dobře, co nikoliv a co bychom měli/mohli udělat pro zlepšení nejen samotného procesu nákupu naší společnosti, ale i ohledně jeho postavení uvnitř organizace. Pokud bude možnost, určitě se zúčastním některého z dalších nabízených seminářů“
Radek HumpolecGlencore Grain Czech s.r.o.
„Rád bych poděkoval panu Jaroslavu Cirkovskému za uspořádání a vedení semináře Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli. Už když jsem vyplňoval přihlášku, byla mi osnova semináře obsahově blízká a připadala mi zajímavá. Rád v této souvislosti konstatuji, že samotný seminář překonal má původní očekávání: nejen že jsem v jeho průběhu dostal velké množství utříděných a kvalitních informací, ale odnesl jsem si také řadu praktických a užitečných rad od zkušeného odborníka. Z těchto důvodů mohu všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblastech přípravy, vedení a vyhodnocování jednání (nejenom) s dodavateli, rozhodně doporučit, aby si seminář pana Cirkovského nenechali ujít.“
Roman LokajCzech Aviation Training
„Absolvoval jsem kurz Strategické řízení nákupu a strategie nákupu. Seminář byl velice obsáhlý a poučný, obsahoval velmi užitečné informace v oblasti strategie, analýzy a rozvoj firemního nákupu. Co jsem si ze semináře odnesl? Určitě mnoho zkušeností, různých poznatků, jak od kolegů se kterými jsem kurz absolvoval, tak i od velmi zkušeného lektora pana Cirkovského, který celou prezentaci velice srozumitelně popisoval a řešil na konkrétních případech ze své dlouholeté praxe. Za to chci panu Cirkovskému samozřejmě poděkovat a jsem rád, že s námi sdílel tyto svoje letité zkušenosti. Seminář bych určitě doporučil každému, kdo potřebuje rady ohledně firemního nákupu.“
Tomáš FischerPrvní brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
„Absolvoval jsem 3 semináře (Strategické řízení nákupu a strategie nákupu, Jak si vyjednat lepší dodavatelské podmínky – Výběrová řízení v nákupu, Praktický trénink vyjednávání pro nákupčí) a všechny byly velmi zajímavé. Zejména pro mě byly přínosné informace z oblasti strategie a organizace nákupu jakož i vyjednávání, které jsou všeobecně dobře aplikovatelné. Velmi poutavá pro mě byla diskuse, ze které vyplynulo, že ne všude je nákup považován za důležitý. Přímý vliv na to mají náklady, které nákup ovlivňuje. Dále mě zaujala konfrontace nákupu v automobilovém průmyslu versus ostatní odvětví. Doporučil bych pouze hlubší zaměření na ekonomickou stránku nákupu, o kterou nákupčí bohužel nejeví moc velký zájem.“
Robert RubánkoTI Automotive
„Společnost BENEFICO s.r.o. jsme si vybrali pro týmové školení našeho nákupního oddělení. Bylo koncipované jako dvoudenní se zaměřením na oblast strategického nákupu a vyjednávání s dodavateli. V obou oblastech musím vyjádřit spokojenost s obsahovou stránkou i odbornou úrovní školitele p. Cirkovského, který dokázal oživit tematiku i mnoha příklady z praxe. Přínosem pro náš tým byla rovněž konfrontace standardně zaběhlých nákupních aktivit s možnostmi a doporučeními od externího člověka s dlouholetou praxí v oboru.“
Roman MotlOSRAM Česká republika s.r.o.
„V rámci vzdělávání v oblasti nákupu jsme zvolili jako lektora p. Jaroslava Cirkovského, který nám připravil čtyřdenní seminář na míru dle našich požadavků. Seminář byl hodnocen všemi zúčastněnými pozitivně a každý si odnesl spoustu praktických příkladů. Určitě je potřeba dále pracovat s obdrženými materiály a nezapomínat, že zviditelnění nákupu v organizacích je jeden z našich hlavních cílů do budoucna. Semináře p. Jaroslava Cirkovského mohu doporučit.“
Kamil AmbrožSERVISBAL OBALY s.r.o.
„Děkuji za možnost zúčastnit se semináře Efektivní nákup. Přispělo mi to uvědomit si, co je ještě nutné v našem nákupu zlepšit. Jakým směrem se dát, zvláště ve chvílích, kdy se ve vyjednávání dostanete do úzkých.Nejvíce mě zaujala ukázka jak nákup vyhodnotit. Určitě prospěšné a použiji.“
Jana HolomčíkováVinařství Mutěnice, s.r.o
„Jsem nováčkem na pozici obchodního manažera, který má na starosti zakázku či projekt od A do Z. Seminář Efektivní nákup byl pro mě velmi přínosný. Získala jsem spoustu cenných informací, jak by to mělo fungovat a nefunguje. Líbily se i příklady z praxe, bylo znát, že seminář vedl odborník s dlouholetou praxí. Těším se, až budu moci postupně aplikovat nabité vědomosti v praxi. Vřele ho mohu doporučit nejen začínajícím v tomto oboru, ale i zkušeným nákupčím.“
Iva HamannovEKOL, spol. s r.o. Brno
„Zúčastnil jsem se semináře Straregické řízení nákupu a strategie nákupu. Byl pro mě zajímavý a to zejména z pohledu co mohu ve své činnosti vykonávat lépe. Po ukončení semináře často otevírám studijní materiály, které jsem na tomto kurzu obdržel a beru si inspiraci pro svoji další práci.“
Radovan GreplSUNWIN s.r.o.
„Velmi děkujeme za školení Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli. Účastnilo se nás několik z jedné firmy a musíme všechny konstatovat, že se skutečně povedlo dosáhnout cílů kurzu, a to: poznat, jak to děláme, děláme to dobře a proč, jak to dělají jiní a šlo by to dělat jinak? Určitě bychom školení doporučily ostatním nákupčím. Výhodou pro nás bylo, že školení trvalo 2 dny a tak jsme oproti ostatním měly možnost si vyzkoušet i praktická cvičení, které během jednoho dne nelze stihnout.“
David Karelza tým Connect Group
„Absolvoval jsem seminář Strategické řízení nákupu a strategie nákupu, který splnil má očekávání a zaujal mne. Skvělá a přínosná byla možnost vzájemné diskuze jednotlivých účastníků a výměna jejich osobních zkušeností z praxe. Pan Cirkovský, především díky jeho mnohaletým zkušenostem z praxe v oblasti nákupu, vedl školení profesionálně, srozumitelně a uváděl názorné příklady z praxe. Navíc dokladem profesionality zkušeného lektora byla příprava, podklady a celá organizace semináře. Mohu jenom doporučit.“
Radek KučeraSaint-Gobain Construction Products CZ a.s.
„Doporučuji kurz Strategické řízení nákupu a strategie nákupu jako příležitost uvědomit si, co je v nákupu důležité a jaké jsou možnosti a nástroje jejichž aplikací lze napomoci optimalizování tohoto procesu.“
Marie MalouškováTEDOM a.s.
„Absolvovala jsem seminář Vyjednávání s dodavateli a celkově jej hodnotím velmi dobře. Pracuji v pozici nákupčí již několik let a zajímalo mne, co nového se můžu ještě z oblasti vyjednávání dozvědět. Nic zásadního jsem od semináře neočekávala, ale byla jsem velice mile překvapena. Seminář byl velmi dobře připraven a podán srozumitelnou formou. Sám přednášející pan Cirkovský má několikaleté zkušenosti v oblasti nákupu, což mohu z vlastní praxe potvrdit. Podkládal tedy jednotlivá témata svými vlastními poznatky. Velkým plusem hodnotím video příspěvky, které vtipně a přesto přesně dokreslily probírané téma. Seminář mohu jen doporučit.“
Romana SlabáKARTON P+P spol.s.r.o.
„Jako účastníci Procurement Professionals Campu hodnotíme školení pozitivně. Zejména téma Jak si vyjednat lepší dodavatelské podmínky pro nás bylo přínosné. Celé tři dny byly nabity informacemi, ocenili jsme otevřený přístup lektora k diskuzím a otázkám.“
Jana Rejchrtová, za týmAmmann Czech Republic a.s.
„Zúčastnila jsme se semináře Vyjednávání s dodavateli a mohu říci, že jsem byla velmi spokojená. Konečně seminář, kde zkušený přednášející s dlouholetou nákupní praxí věděl o čem mluví. Téma bylo podáno srozumitelně, zábavně a dokresleno mnoha případy z praxe. Mohu jenom doporučit.“
Kateřina KučerováKarton P+P spol. s r.o.
„Na semináři Vyjednávání s dodavateli mne nejvíc zaujalo téma, jak vyjednávat ve slabé pozici. Klíčem k tomuto je samotná příprava na jednání. Velmi důležité je také poznat své silné a slabé stránky. Především však vědět, čeho chci dosáhnout. Být dobře připraven na každou variantu pak dává jednání úplně jinou rovinu. A když to náhodou nedopadne přesně podle našich představ, tak pro tento případ je užitečné si dopředu promyslet náhradní řešení. Pouze tréninkem se člověk posouvá dál, takže směle do toho.“
Radovan RůžičkaBricol M
„Vaším seminářem o strategii nákupu jsem byla přímo nadšena. Nikdy jsem na žádném podobném nebyla. Pracuji v nákupu pouhé 3 roky, takže jsem se zde naučila mnoho nového. Seminář byl perfektně zorganizován, vyučující předali informace velmi jasnou a pohodovou formou. Vřele doporučuji!“
Alena BrandwagtSTI Česko s.r.o.
„K semináři Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli – Vyjednávání s dodavateli se mohu vyjádřit jen pochvalně. Lektor ví, o čem mluví. Poskytnuté materiály obsahují mnohem více informací, než je možno probrat během jednodenního semináře. Je tedy možné se dále zlepšovat ve vyjednávacích schopnostech i po jeho absolvování. Řešení případové studie na závěr dne, tak to byla taková třešnička na dortu, která dokázala otevřít oči. Její myšlenka se dá aplikovat nejen při vyjednáváních, ale i v mnoha dalších oblastech.“
Martin ZárečnýGRUND a.s.
„Školení bylo vedeno zajímavou formou a jeho úroveň hodnotím jako velmi dobrou. Komunikace opravdu nevázla a nebyl problém se s lektorem domluvit a probrat podrobněji body, které jsme považovali za zajímavé. Sešli se zde posluchači pracující v oblasti nákupu na různých pozicích, takže výklad byl doplňován konkrétními příklady z praxe všech zúčastněných. Sám pan Cirkovský má dlouholeté zkušenosti, s kterými se neváhal podělit.“
Klára ŠulcováBohemia Properties a.s.
„Seminář Strategické řízení nákupu a strategie nákupu mohu doporučit všem, kteří se o danou problematiku zajímají. Mě samotné pomohl získat nový pohled na oblast nákupu a obohatil mě o řadu informací, které mohu přenést do praxe. Seminář byl veden profesionálně, velmi srozumitelnou formou a s vysvětlením na praktických příkladech.“
Dana JaruškováAVG Technologies CZ, s.r.o.
„Seminář Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli – Vyjednávání s dodavateli hodnotím na výbornou. Byl zaměřen skutečně na to, co nákupčí nejvíce potřebuje, tj. jakým způsobem při jednání s dodavateli postupovat, abychom dokázali vyjednávat lepší podmínky, jak vést průběh jednání, jak správně a vhodně argumentovat, jak klást otázky tak, abychom dosáhli stanoveného cíle. Získali jsme také cenné rady a tipy, jak jednat ve složitých situacích. Jednotlivá témata byla velice dobře doplněna ukázkou videí. Lektor s několikaletou praxí věděl přesně o čem mluví a po celou dobu semináře dokázal auditorium zaujmout. Tento seminář doporučuji naprosto každému, kdo pracuje v nákupu – bez ohledu na to, jak dlouho.“
Lenka KořenkováMateiciuc a. s.
„S průběhem semináře Metody a nástroje strategického řízení nákupu jsem byl spokojen. Výklad byl srozumitelný, jasný a zajímavý. A mě osobně vyhovuje i nižší počet účastníků kurzu.“
Jiří ZemanLučební závody DRASLOVKA a.s. Kolín
„S kurzem Nákupní oddělení a Nákupní marketing jsem byla velmi spokojena a to především díky profesionálnímu a přátelskému přístupu lektora pana Cirkovského, který prokládal výklad svými bohatými zkušenostmi z praxe. Dále také díky možnosti vyměnit si názory a poznatky s ostatními účastníky či díky příjemné atmosféře. Kurz určitě mohu všem vřele doporučit.“
Martina FialováCzech Etimex s.r.o.
„Seminář Strategické řízení nákupu a strategie nákupu mohu vřele doporučit nejen novým, ale i kolegům pracujícím již delší dobu v oboru. Cenným přínosem pro mě bylo mimo jiné i možnost sdílet informace a postupy kolegů z jiných firem. Navíc organizace, podklady a příprava semináře dokresluje profesionalitu a zkušenosti lektora.“
Eva PilařováČeská spořitelna, a.s.
„Seminář Strategické řízení nákupu a strategie nákupu vřele doporučuji kolegům z oboru. Kromě získaných informací a prohlubovaní znalostí, jsem měl po dobu kurzu možnost otestovat sám sebe a zamyslet se nad klíčovými oblastmi nákupu, na které se v budoucnu zaměřím.“
Marek SchwarzHAYLEY CZ s.r.o.
„Absolvovala jsem kurz Nákupní oddělení a nákupní marketing. Kurz se mi líbil, protože to nebyl pouze výklad pravidel a způsobů, ale byli jsme i aktivně zapojováni. Záleželo tedy na nás, zda budeme jen poslouchat, vstřebávat informace či příklady z praxe, a nebo se budeme zapojovat a diskutovat naše konkrétní příklady vycházející z naší pracovní pozice/náplně.“
Zuzana VeselaInternational School of Prague s.r.o.
„Seminář Metody a nástroje strategického řízeni nákupu mi pomohl v širším pochopení používaných nástrojů v této oblasti. Oceňuji profesionalitu lektora pana Cirkovského, efektivní využití času a kvalitní výukové materiály.“
Marek LacinaHAUK s.r.o.
„Seminář Efektivní řízení nákupu byl veden na velmi profesionální úrovni a byl doplněn mnoha osobními zkušenostmi lektora, což přednášku obohatilo. Seminář splnil má očekávání a obohatil mě o mnoho nových poznatků a informací týkajících se strategie nákupu.”
Ondřej KolarczykSECUPACK s.r.o.
„Na pozici nákupu pracuji teprve půl roku a seminář Jak si vyjednat lepší dodavatelské podmínky – Výběrová řízení v nákupu jsem si vybrala jako jeden z možných nástrojů načerpání nových informací. Zvolila jsem velmi dobře, protože nejen zkušený a charismatický lektor pan Cirkovský, ale i zkušenější účastníci semináře mi předali spoustu poznatků, ze kterých mohu čerpat. Přestože se v pracovní sféře pohybuji teprve pár let, už jsem se mnoha školení zúčastnila a seminář vedený panem Cirkovským řadím mezi jeden z nejpřínosnějších.”
Kateřina TrávníčkováHOPI POPI, a.s.
„Seminář Jak si vyjednat lepší dodavatelské podmínky – Výběrová řízení v nákupu doporučuji všem, kteří chtějí získat širší rozhled v oblasti nákupu. Jednodenní kurz byl řízen profesionálně a zaměřil se na konkrétní oblasti, které nejvíce zajímaly přítomné účastníky. Forma, kdy se setkávají názory lidí z různých firem je vhodná hlavně tam, kde se sejdou sdílnější povahy, a pokud se to podaří, uvědomí si člověk, že téměř vždy je jeho přístup ovlivněn zažitými stereotypy, které se může vyplatit změnit.”
Tomáš OtáhalMeopta – optika, s.r.o.
„Zúčastnil jsem se semináře Jak správně vybírat a řídit dodavatele. Lektor, Jaroslav Cirkovský, vedl výklad odbornou formou a bylo znát, že v této oblasti pracuje hodně dlouho. Díky tomu mohl výklad prokládat i mnoha příklady z vlastních praxe. Příjemnou formou jsem si doplnil a oživil spoustu informací, které využívám při své práci. Tento seminář doporučuji všem, kteří v této oblasti pracují.”
Stanislav VývodaCement Hranice, a.s.
„Zúčastnila jsem se semináře Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli. Byl to můj první seminář podobného typu a musím říci, že mě překvapilo, jak zajímavě lze o této tématice hovořit. Výklad byl veden formou, která posluchače zaujala a bavila, účastníci semináře byli aktivně zapojováni do diskuze. Příjemnou formou jsem se dozvěděla spoustu informací, které mohu využít ve své praxi. Tento seminář doporučuji všem, kteří v této oblasti pracují.”
Mirka ChlápkováBrněnské vodárny a kanalizace, a.s.
„Zúčastnila jsem se semináře Efektivní řízení nákupu. Musím říci, že to bylo jedno z nejlepších školení na jakých jsem kdy byla. Lektor s dlouholetou praxí opravdu věděl, o čem mluví. Na pozici nákupu přímého materiálu jsem nová a seminář pro mne byl velmi přínosný. Získala jsem tolik důležitý „zdravý pohled“ na nákup a jeho hlavní cíle, ale zdaleka nejen to…”
Lenka KořenkováOdry
„Naše městská část si u pana Cirkovského objednala seminář na téma „Jak správně vybírat a řídit dodavatele, jak se při tom chovat dle tržních principů“. Seminář byl určen pro zaměstnance úřadu, ředitele příspěvkových organizací, ředitele/ky škol a školek. Pan Cirkovský se projevil jako zkušený lektor s dlouholetou nákupní praxí a program semináře pod jeho vedením plně naplnil naše očekávání. Vždy dokázal pohotově reagovat na vzešlé dotazy a svými odpověďmi nabízel nové pohledy a nové možnosti řešení nákupů a veřejných zakázek. Získané poznatky pro nás budou přínosné v naší každodenní praxi.”
Leoš TomanMěstská část Praha 9
„Absolvovala jsem seminář ,,Efektivní řízení nákupu“ a byla jsem nadmíru spojená. Jako začínající nákupčí jsem si odnesla opravdu bohaté informace. Líbilo se mi nejen velice poutavé vedení semináře, které bylo zpestřeno vzájemnou diskuzí a výměnou názorů či zkušeností ostatních, ale i bohaté zkušenosti pane Cirkovského. Je opravdu odborník. Kurz pod jeho vedením mě velice bavil. Bylo skvělé, že vždy uváděl i příklady z praxe. Na závěr tedy všem vřele doporučuji nejen seminář, ale i příjemného pana Cirkovského.”
Věra BrandýsováDevro, s. r. o.
„Seminář Metody a nástroje strategického řízení nákupu mne překvapil velmi širokým záběrem. Hlavním přínosem bylo pro můj tým porovnání teoretických znalostí a vlastní praxe. Velmi doporučuji všem, kteří chtějí v krátkém čase poznat, v čem spočívá správná úloha nákupu a jak je pro firmu důležité hlídat všechny nové trendy v nákupu. Oceňuji výborné komunikační dovednosti lektora pana Cirkovského.”
Petr ZemekCZ LOKO, a.s.
„Semináře „Nákupní oddělení a Nákupní marketing“ považuji za přínosné hlavně díky zkušenostem a praxi pana Cirkovského. Rovněž se mi líbil zajímavý (poutavý) styl vedení seminářů. Využití poznatků v praxi je dáno konkrétními podmínkami každé společnosti.”
Petr StašekGambro Czech Republic s.r.o.
„Absolvoval jsem dvoudenní seminář „Nákupní oddělení a Nákupní marketing“. Seminář naplnil mé očekávání. Byl dobře zorganizován a pro mě, jako začínajícího nákupčího, dostatečně naplněn věcnými informacemi od zkušeného lektora, který zábavnou, ale výstižnou formou, dokázal zapojit účastníky do vzájemné diskuze a výměny osobních zkušeností. Získané poznatky jsou nepochybně užitečné pro mou praxi a pomáhají mi nahlížet na nákup v širších souvislostech. Jak seminář, tak i lektora pana Cirkovského, mohu určitě doporučit. V případě možnosti rád navštívím další semináře.”
Ondřej PospíšilBRISK Tábor a.s.
„Zúčastnila jsem se dvoudenního kurzu Nákupní oddělení a Nákupní marketing, který vedl pan Cirkovský. Líbila se mi jeho dynamičnost a kombinace teorie spolu s příklady z praxe. Oceňuji možnost vyzkoušení prezentace před kolegy z branže a překvapujícím prvkem (pozitivně) byly i logické úlohy. Seminář byl pro mě velmi přínosný – podívala jsem se na svou práci z jiného pohledu a uvědomila jsem si, že je potřeba pracovat na zviditelnění nákupu a získání zpětné vazby od ostatních oddělení ve firmě. Zaujaly mě metody hodnocení dodavatelů, které použiji v naší společnosti. Doufám, že budu mít příležitost vyzkoušet e – aukce v praxi, protože v tom spatřuji posun dopředu. Děkuji.”
Petra DostalováHolík International s.r.o.
„Absolvoval jsem jednodenní seminář „Strategické řízení nákupu“ na základě doporučení mého nadřízeného, který tento seminář absolvoval již v minulosti. Seminář naplnil mé očekávání, byl dobře zorganizován a vyzdvihl bych vysokou úroveň lektorů, kteří dobře zvládli předat své bohaté zkušenosti ve srozumitelné formě. Zároveň dokázali zapojit účastníky do vzájemné diskuze a výměny osobních zkušeností. Získané poznatky jsou nepochybně užitečné pro praxi a pomáhají nahlížet na nákup v širších souvislostech. Seminář mohu určitě doporučit jako přínosný.”
Jan UglajSAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
„Seminář Efektivní řízení nákupu doporučuji všem, kteří se chtějí dozvědět něco o nákupních strategiích, nástrojích používaných při řízení nákupu, ale i o elektronických aukcích. Já sama jsem využila podklady z kurzu ke své práci, zejména jsem aktivněji začala využívat ABC analýzu, která mi pomohla rozvrhnout efektivněji práci směrem k jednotlivým nakupovaným a skladovaným položkám. Kurz byl veden věcně a srozumitelně, o probíraných tématech jsme rovněž vedli diskuze a propojovali tak teoretické poznatky s našimi zkušenostmi a zkušenostmi pana Cirkovského.”
Kateřina RoučkováKabelovna Decin Podmokly, s.r.o. & KDP Assembly, s.r.o.
„Absolvoval jsem dva semináře a to vždy se spolupracovníky. Téma bylo vždy přizpůsobováno konkrétním situacím z firem jednotlivých účastníků. Tím se lektorovi dobře dařilo zajistit jejich aktivitu. Výklad byl srozumitelný i pro pracovníka nákupu, který v této branži teprve začíná. Rozborem konkrétních příkladů jsem dokázal lépe rozpoznat a pojmenovat činnosti, které snižují výkon nákupního oddělení naší firmy. Vzhledem k účasti i mých spolupracovníků nemáme nyní spory pramenící z nepochopení pojmů a cílů v našem oddělení. Doporučuji dalším k účasti.”
Karel TinkaAVX Czech Republic s.r.o.
„Seminář Efektivní řízení nákupu jsem si vybral dle zajímavého obsahu a jeho průběh zcela naplnil má očekávání. Zejména mě zaujala myšlenka a představení elektronické aukce, jejíž využívání v nákupní praxi vidím jako přínosné. Toto mi potvrdila i následná osobní praktická zkušenost. Dále pozitivně hodnotím diskuzi jednotlivých účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností. V následné praxi jsem rovněž využil mnohé materiály a pomůcky distribuované v rámci kurzu i po jeho skončení.”
David HaramijaSchwan Cosmetics CR, s.r.o.
„Dozvěděl jsem se něco nového o optimalizaci a výběru dodavatelů, k čemu je dobré mít, co nejpřesněji specifikované požadavky na nákup a jak to udělat či jak správně nastavit řízeni nákupního odděleni. Zaujala mě metoda ABC analýzy, kterou se budu snažit zavést do praxe. Metoda mi pomůže zaměřit se na podstatné činnosti, zkvalitnit prací a ušetřit firmě peníze.”
Radovan RůžičkaBRICOL – M, spol. s r.o.
„Seminář na téma „Strategické řízení nákupu a strategie nákupu“ byl pro mě velice přínosný. Absolvovala jsem již několik školení, která se zabývala podobnou problematikou, ale jen z mála jsem odcházela s pocitem, že mě o něco obohatila. Získala jsem jasnou představu, jak by strategické řízení nákupu mělo být implementováno v daném subjektu. Lektor informace předával srozumitelnou formou a uváděl příklady z praxe, což velmi kvituji. Určitě se velmi ráda zúčastním dalších programů, které budou pod vedení p. Cirkovského.”
Karolína TomšováATAS elektromotory Náchod a. s.
„Seminář Efektivní řízení nákupu byl pro mě velice přínosný, zejména díky představení elektronické aukce – e-Procurementu, jejíž aplikaci považuji za skvělý nástroj zefektivnění nákupního procesu. Díky dalšímu tématu Hodnocení a zlepšování dodavatelů jsem se naučila na nákupní činnost pohlížet z širšího pohledu, který je pro nákupčí jedním z nejdůležitějších pro zvládnutí daného oboru. Lektor vykládal velice srozumitelně, jasně a na veškeré dotazy dokázal okamžitě reagovat. Tento seminář doporučuji všem, kdo chtějí provádět nákupní činnost zodpovědně a tak, aby jejich práce dávala smysl.”
Tereza KátkáUPC Česká republika s.r.o.
“V minulosti jsem se u Vaší společnosti zúčastnil 2 seminářů v oblasti nákupu. Se školením jsem byl velmi spokojen. Líbila se mi organizace školení a oceňuji i vysokou odbornou úroveň lektora. Jsme rozhodnuty i nadále využívat vašich služeb v oblasti vzdělávání pro sebe i své kolegy. Vaši společnost mohu všem doporučit.”
Pavel BaťkaERA a.s.
“Školení mi napomohlo k propojení mé dosavadní praxe s teoretickými poznatky. Jasný přínos jsem viděl ve zdokonalení se, jak lépe definovat a následně prosadit své názory, což jsem z daleka neuměl. Také diskuse s člověkem, který prošel bohatou praxí, mi přinesla nové poznatky a názory, které postupně vyhodnocuji a budu se snažit toto v mé praxi dále aplikovat.”
Václav BrandejsLEIFHEIT s.r.o.
„Seminář Nákup a jeho strategické řízení byl pro mě osobně velkým přínosem. Studium posílilo mé dosavadní znalosti získané především z praxe o nové zkušenosti a poznatky, pomohlo mi prohloubit teoretické znalosti z daného oboru, potřebné pro mou práci. Velmi pozitivně hodnotím přístup vyučujícího, jeho znalosti, objektivitu a vstřícnou atmosféru.”
David KlukáčekSITA CZ, a.s.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec egestas urna et ex molestie viverra. Etiam sollicitudin massa nulla, a malesuada nulla vulputate id.
Jméno Příjmení
„Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit kurzu – načerpala jsem spoustu užitečných a podnětných informací (a navíc ve velmi příjemné a lidsky uchopitelné formě, což nebývá vždy pravidlem).”
Marie MalouškováTEDOM a.s.
„Obsah semináře zcela naplnil mé očekávání. Profesionální prezentace podána lektorem majícím v oblasti nákupu bohaté praktické zkušenosti.”
Marek CagášekJPServis, a.s.
„Seminář mě zaujal jak po obsahové stránce, tak možností vzájemné diskuze a výměny osobních zkušeností jednotlivých účastníků.“
Vladimír BedřichCONTEG spol. s r. o.