To nejlepší, co pro sebe můžete udělat je, že se z vás stane...

EXCELENTNÍ NÁKUPČÍ

Nikdo se nenarodil jako skvělý nákupčí. Ale můžete se to naučit, můžete se jím stát, pokud budete používat nákupní praxí prověřené know-how.


Smutná pravda je, že existuje celá řada lidí, kteří si neuvědomují, že „každá zbytečně utracená koruna znamená o korunu méně zisku a každá ušetřená koruna přináší o korunu větší zisk“.

Proto nevěnují vlastnímu vzdělávání nebo vzdělávání nákupčích dostatečnou pozornost.

 • PRŮMĚRNÝ NÁKUPČÍ se snaží rychle reagovat na požadavky interních zákazníků a držet ceny na nízké úrovni. Zpravidla řeší pouze záležitosti operativního charakteru v termínu „včera bylo pozdě“.
 • DOBRÝ NÁKUPČÍ pomůže zákazníkům společnosti dodávat zboží či služby v požadované ceně, kvalitě, množství a čase. To vše navíc od správného a bezpečného dodavatele.
 • EXCELENTNÍ NÁKUPČÍ k tomu přidá komplexní znalost nákupního trhu a schopnost zvolit správnou nákupní strategii a strategii vztahů s dodavateli.

Hraje aktivní roli v řízení dodavatelů či ve vztahu s interními zákazníky. Navíc také zná a chápe jejich význam.

V praxi používá různé nástroje, jako například pro analýzu nákupního portfolia, nákupního procesu a jeho optimalizaci. V neposlední řadě je také zdatným vyjednavačem.


A pokud jste náhodou majitel nebo manažer firmy, tak mi věřte, že vedení firmy by mělo zaměstnatzaplatit nejlepší nákupčí, kteří jsou k dispozici, a vytvořit jim nejlepší možné pracovní podmínky. Protože pokud se tak nestane, firma za to stejně jednou zaplatí.


CHCETE BÝT EXCELENTNÍ NEBO PRŮMĚRNÝ NÁKUPČÍ?

CHCETE MÍT V TÝMU EXCELENTNÍ NEBO PRŮMĚRNÉ NÁKUPČÍ?

Jaké by to bylo, kdybyste měli ZNALOSTI a:

 • přesně věděli, jak zvolit správnou strategii nákupu,
 • velmi dobře znali nákupní trh a faktory, které ho ovlivňují,
 • věděli, co na dodavatele platí,
 • uměli na 1* pracovat s daty,
 • uměli velmi dobře vyjednávat,
 • uměli výborně argumentovat,
 • věděli, jak rozvíjet dodavatele,
 • znali správný postup realizace výběrového řízení,
 • dokázali určit 20 % podstatných činností, které ovlivní výsledek z 80 %,
 • na práci se uměli podívat z nadhledu?

Stálo by vám za to investovat čas a peníze do vzdělávání? 

 • Pokud by se vám dařilo opakovaně realizovat úspěšná výběrová řízení, stálo by vám to za to?
 • Pokud by vybraní dodavatelé spolehlivě fungovali a dostáli domluveným podmínkám, stálo by vám to za to?
 • Pokud by se vám podařilo nastavit úspěšnou strategii nákupu, stálo by vám to za to?
 • Pokud by se vám podařilo ušetřit: 1 % z nákupního obratu, 2 % z nákupního obratu nebo dokonce 5 % z nákupního obratu, jak vysoká částka by to bylastálo by vám to za to?
 • Pokud byste uměli zpracovat výdajovou analýzu a následně s daty správně pracovat a číst jestálo by vám to za to?
 • Pokud by se vám podařilo stát se respektovaným odborníkem, kterého kolegové uznávají, stálo by vám to za to?

OSOBNĚ JSEM SE TOHLE VŠECHNO UČIL ROKY

Dovolte mi krátký příběh

Když jsem v nákupní branži v roce 1992 začínal, nevěděl jsem, že nevím, co všechno nevím.

Pochopil jsem to až po 10 letech praxe, když jsem se začal systematicky vzdělávat.

Tehdy jsem poprvé za kurz, jeden kurz, zaplatit 25 000 Kč

A to je kámen úrazu, proč celá řada nákupčích NIDKY nevystoupí z šedého průměru.

Neví, co všechno neví a utápí se v operativě. Na nákup se nedokážou dívat z nadhledu.

Na tom, že někdo něco neví, NENÍ nic špatného. 

Nikdo z nás se nenarodil jako olympijský vítěz. Otázkou je...

Jakou cestou se vydáte vy? Cestou pokusu a omylu nebo se necháte vést a výsledků dosáhnete mnohem rychleji?


JAK VÁM TENTO SEMINÁŘ POMŮŽE V NÁKUPNÍ PRAXI

Na semináři EXCELENTNÍ NÁKUPČÍ získáte přehled o technice snižování nákupních cen a vyjednání lepších dodavatelských podmínek.

Dozvíte se, jak posoudit současnou úroveň nákupu a získáte povědomí o metodách optimalizace nákupních procesů.

Naučíte se také tajemství vytvoření účinné nákupní strategie.

Osvojíte si postupy a metody pro optimalizaci procesu nákupu a snižování jeho nákladů.

Na semináři nebudete jen sedět a poslouchat. Během realizace případové studie na téma realizace výběrového řízení si porovnáte vaše návrhy a postup kolegů z branže.


PODÍVEJTE SE NA KRÁTKOU VIDEOUKÁZKU


CO SE DÁLE DOZVÍTE

 • Zjistíte, na které klíčové procesy nákupu se zaměřit a proč.
 • Dozvíte se, jaké faktory ovlivňují nákupní strategii.
 • Zjistíte, jak vytvořit nákupní strategii.
 • Naučíte se 10 základních typů strategii nákupu.
 • Co je její základní stavební kámen.
 • Podíváme se na 6 činnosti strategického řízení dodavatelů.
 • Probereme 8 kroků nákupního procesu.
 • Projdeme 5 metod výběru a hodnocení dodavatelů.
 • Podíváme se na analytické nástroje.
 • Ukážeme si příklady použití výdajové analýzy.
 • Dozvíte se, jaká kritéria při výběru dodavatele zohlednit.
 • Ukážeme si, jak pracovat s informacemi...
 • … a jak ji využít pro vyjednání lepších cen a dodavatelských podmínek.

CO ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI

Možná si říkáte, že to sice zní zajímavě, ale že chcete důkazy. Že vám učat na semináři k něčemu opravdu bude. Nechme tedy mluvit klienty, kteří už absolvovali nějaký kurz a aplikují různé tipy, rady a návody ve své každodenní nákupní praxi:

„Kurz vedený panem Cirkovským byl pro mne přínosný. Nejenom, že jsem se po celou dobu jeho trvání dobře bavil a po jeho ukončení neměl pocit „vyšťavenosti“, jako tomu je u některých jiných kurzů, navíc mne i obohatil a to nejenom o lektorovy osobní zkušenosti, ale i o postřehy jiných účastníků, jak a v čem pokračovat dál. Co například děláme dobře, co nikoliv a co bychom měli/mohli udělat pro zlepšení nejen samotného procesu nákupu naší společnosti, ale i ohledně jeho postavení uvnitř organizace. Pokud bude možnost, určitě se zúčastním některého z dalších nabízených seminářů“
Radek HumpolecGlencore Grain Czech s.r.o.
„Moc děkuji za inspirativní seminář Excelentní nákupčí! Seminář splnil má očekávání a pan Cirkovský mne přesvědčil, že používáním správných metod a postupů pro optimalizaci nákupních procesů může firma docílit snížení nákladů. Získané poznatky lze jednoduše převést do praxe. Profesionální lektor, který umí předat své zkušenosti v oblasti nákupu srozumitelnou formou, rozebrat konkrétní případy a pojmenovat činnosti, které snižují výkon v nákupu. Měli jsme dostatečný prostor pro naše dotazy, které přecházely do vzájemné diskuze účastníků, a tak jsme mohli vzájemně sdílet naše zkušenosti. Tento seminář doporučuji všem, kteří pracují v nákupu.“
Eva VencovskáChr. Hansen Czech Republic
„Děkuji za možnost zúčastnit se semináře Excelentní nákupčí. Přispělo mi to uvědomit si, co je ještě nutné v našem nákupu zlepšit. Jakým směrem se dát, zvláště ve chvílích, kdy se ve vyjednávání dostanete do úzkých.Nejvíce mě zaujala ukázka jak nákup vyhodnotit. Určitě prospěšné a použiji.“
Jana HolomčíkováVinařství Mutěnice, s.r.o

ČAS ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH SEMINÁŘE

Seminář se uskuteční 8. 10. 2024. Začíná v 9:00, předpokládaný konec je v 16:30.


FORMA KONÁNÍ

Hotel Occidental Praha Five**** (dříve Hotel Barceló Praha Five), Radlická 46, 150 00 Praha 5

POZNÁMKA: V případě nepřiznivé epidemiologické situace nebo při malém počtu přihlášených účastníků se seminář uskuteční v plánovaném termínu on-line formou. Výuka probíhá v platformě Microsoft Teams.

Aby byl váš zážitek z kurzu plnohodnotný, je zapotřebí, aby byl váš počítač vybavený funkční kamerou a mikrofonem. Pokyny k připojení dostanete e-mailem před začátkem kurzu.

Nejsou to webináře, na kterých jen posloucháte přednášejícího a možná něco napíšete do chatu.

Skrze různé aktivity budete zapojeni do průběhu – budeme intenzivně pracovat. V průběhu dne budete mít prostor na sdílení vlastních zkušeností a postřehů se všemi účastníky. 


CO VŠECHNO ZA VAŠI INVESTICI ZÍSKÁTE

Vstupenku na celodenní seminář

 • Osobní know-how lektora ověřené vlastní praxí
 • Kvalitní podrobné materiály jsou samozřejmost

 • Můžete se soustředit na výklad, nebude to diktát

 • K materiálům se můžete kdykoliv vrátit a stále budete vědět, co jsme probírali

BONUS # 1 Šablony v hodnotě 500 Kč

 • Šablona, která vám usnadní analyzovat váš nákupní trh

 • Šablona, díky které snadněji odhalíte dodavatelské riziko

 • Šablona - vzor nákupního plánu a analýza potenciálu úspor

BONUS # 2 Pracovní sešit v hodnotě 1 500 Kč

 • Praktický pracovní sešit, jenž vám pomůže shromáždit a správně vyhodnotit různé informace zpracovávané při analýze dodavatelského trhu

BONUS # 3 Osobní konzultace v hodnotě 3 000 Kč

 • Konzultace v hodnotě 3 000 Kč na témata probíraná na semináři, konzultace bude probíhat písemnou formou e-mailem a zahrnuje 2 hodiny práce. Čerpání bonusu je možné až do 30 dní po ukončení semináře.


REKAPITULACE TOHO, CO ZA VAŠI INVESTICI ZÍSKÁTE

Celodenní seminář(hodnota PROFI varianty 7 990 Kč)
BONUS # 1 Šablony: analýza trhu...(hodnota 500 Kč)
BONUS # 2 Praktický pracovní sešit(hodnota 1 500 Kč)
BONUS # 3 Konzultace v hodnotě 3 000 Kč (hodnota 3 000 Kč)

Celkem 12 990 Kč

Nebudu vám účtovat čásku 12 990 Kč, to je hodnota semináře a bonusů PROFI varianty.

Cena semináře začína

od 6 741 Kč

Cena je uvedená se slevou za včasnou registraci v Kč bez DPH.


ZÍSKEJTE 10% SLEVU ZA VČASNOU REGISTRACI

Naplánujte si účast s dostatečným předstihem a při včasné registraci na seminář získáte 10% slevu. Zvýhodněná cena je platná pouze do 31. 8. 2024. Od 1. 9. 2024 platí standardní vstupné.

Vyberte si verzi semináře. Klikněte na tlačítko OBJEDNAT SEMINÁŘ. Vyplňte objednávkový formulář a v části Slevový kód vložte kód PREDPRODEJ4 a stiskněte tlačítko UPLATNIT SLEVOVÝ KÓD. Cena se automaticky přepočítá. 


JAK VYSOKOU ČÁSTKU JSTE OCHOTNI INVESTOVAT, ABY VAŠE ZNALOSTI (ZNALOSTI VAŠICH NÁKUPČÍCH) BYLY NA ŠPIČKOVÉ ÚROVNI? 

LOW-COST
7 490 Kč
Cena je uvedená bez DPH
Cena zahrnuje
Vstupenku na seminář
Celodenní občerstvení (káva, čaj, minerálka, zákusky)
Kvalitní písemné materiály zahrnující osobní know-how lektora
VIP MENTORING
37 980 Kč
Cena je uvedená bez DPH
Cena zahrnuje
Vstupenku na seminář
Celodenní občerstvení (káva, čaj, minerálka, zákusky)
Kvalitní písemné materiály zahrnující osobní know-how lektora
Praktické bonusy (hodnota 5 000 Kč)
Oběd (polévka, hlavní jídlo, nealkoholický nápoj)
VIP mentoring (hodnota 29 990 Kč )

Chcete mít ty nejlepší možné výsledky? Umím vám pomoci. Podívejte se v čem a jak. Kliněte zde na VIP MENTORING. >>>


POŘÁD JEŠTĚ VÁHÁTE? NENÍ TŘEBA.

Protože jsem si naprosto jistí přínosem semináře pro zlepšení úrovně řízení vašich zásob, rozhodli jsem se usnadnit vám rozhodování a poskytnout vám garanci vrácení peněz.

Pokud se na seminář přihlásíte a během první hodiny zjistíte, že s obsahem a průběhem nejste spokojení, tak můžete seminář opustit a požádat o vrácení kupní ceny.


KDO SEMINÁŘ VEDE A PROČ MU DŮVĚŘOVAT

Jaroslav Cirkovský

Lektor a konzultant úspěšného firemního nákupu. Svým klientům pomáhám zvyšovat kvalifikaci, odhalovat prostor pro úspory nebo zvyšovat úroveň firemního nákupu.
Předám vám své KHOW-HOW, které jsem získal během své dlouholeté praxe. V oblasti nákupu a obchodu působím od roku 1992. Jako nákupní manažer jsem pracoval v prostředí českých i zahraničních společností.

Jsem absolventem britského vysokoškolského programu zaměřeného na strategické řízení a držitelem titulu Master of Business Administration (MBA) uděleného britskou Nottingham Trent University.

Na OPEN UNIVERSITY CR, BUSINESS SCHOOL jsem získal Profesionální diplom v managementu.

Stále na sobě tvrdě pracuji a vzdělávám se. Absolvoval jsem řadu kurzů, seminářů a konferencí se zaměřením na problematiku nákupu a to v ČR i zahraničí.
O svoje znalosti se pravidelně dělím na svém blogu.

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Přihlášením na seminář souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami, s evidencí vašich kontaktních údajů (do doby, než požádáte o jejich vymazání a zrušení vašeho souhlasu, což je možné udělat kdykoliv) a se zasíláním informací či nabídek seminářů.