Chcete být respektovaným a uznávaným odborníkem? Chcete mít takové znalosti, že bez sebemenšího zaváhání dokážete zvolit optimální a ...

EFEKTIVNÍ STRATEGIE NÁKUPU: 

Strategie, které vám pomohou vybrat nejlepší možné dodavatele a nastavit ideální formu spolupráce. Jestliže budete znát různé možnosti a umět je v praxi vhodně využívat, budete vědět...

JAK V NÁKUPU ODHALIT SKRYTÝ POTENCIÁL

Varování: Naučíte se strategie, které průměrní nákupčí nikdy nebudou ovládat.


Umíte zvolit správnou strategii nákupu? Špatně zvolená strategie nákupu vás připravuje o zisk! Nevěříte?

Příběhy o tom, že výběrové řízení nebo vyjednávání s dodavatelem dopadlo špatně, jsem slyšel vyprávět od celé řady nákupčích, ale jen někteří dokážou určit hlavní příčiny neúspěchu, poučit se a nedělat další laciné chyby.

Přitom každý lepší nákupčí by měl mít jasnou představu o tom, jak vybrat nejúčinnější strategii nákupu pro každou komoditu (skupinu výrobků nebo služeb), která odpovídá specifickým podmínkám společnosti.

Nalézt efektivní strategii nákupu můžete také intuitivně.

Ale pokud se tak stane, jakou máte jistotu, že jste se rozhodli správně? O co konkrétně se bude vaše rozhodování opírat? Jak můžete garantovat, že ve své nákupní strategii opravdu ošetříte všechny hrozby a využijete nových příležitostí?

Špatně zvolená nákupní strategie je častou příčinou zbytečně vysokých nákupních cen, nedostatečné kvality, nespokojených interních zákazníků nebo špatných vztahů s dodavateli.

NAOPAK VHODNÁ NÁKUPNÍ STRATEGIE POZITIVNÍM ZPŮSOBEM OVLIVNÍ NEJEN ZISKOVOST SPOLEČNOSTI.

Proto musíte vědět, které klíčové faktory je zapotřebí zohlednit a zvážit jejich význam. Pak teprve můžete učinit správné rozhodnutí.

Dost možná už ve své praxi používáte správné postupy, díky kterým máte ty nejlepší dostupné nákupní podmínky. Jen jste pravděpodobně doposud nevěděli, že jsou to ony, a proto jste zcela nevyužili jejich potenciál.

Pokud ale chcete vytvářet a implementovat optimální strategie nákupu, pokud chcete nakupovat za těch nejlepších možných podmínek, pokud chcete mít dostatečnou zásobu, pokud chcete umět pružně a rychle reagovat na požadavky interních zákazníků, musíte mít jasno v tom, CO, PROČ, JAK a KDY udělat.

Musíte jednat na základě promyšleného postupu, díky kterému rozpoznáte nové příležitosti a uvědomíte si potencionální hrozby.

A právě takové postupy si ukážeme na semináři „Efektivní strategie nákupu: Jak v nákupu odhalit skrytý potenciál“.

JAK VÁM TENTO SEMINÁŘ POMŮŽE V NÁKUPNÍ PRAXI

Tento kurz pomůže účastníkům vytvářet a implementovat optimální a efektivní strategie nákupu, které vycházejí ze specifických podmínek a možností firmy.

A jak to uděláme?

Nebudeme opakovat laciné chyby nezkušených nákupčích, ale ukážeme si promyšlené a vyzkoušené postupy, které v hojné míře používají úspěšné společnosti.

CO SE DÁLE DOZVÍTE

Pod vedením zkušeného lektora, který vám vysvětlí, co konkrétně udělat, proč to udělat, jak to udělat, co změnit a co ponechat, získáte užitečné tipy, rady a návody, které vám pomohou v následné každodenní práci:

 • Budete vědět, proč a jak analyzovat nákupní trh.
 • Naučíte se ohodnotit sílu svých dodavatelů.
 • Uvědomíte si, co si můžete dovolit a kam až zajít.
 • Naučíte se ohodnotit dodavatelské riziko a pracovat s ním.
 • Dokážete popsat a zvolit správnou nákupní strategii pro různé trhy.
 • Probereme deset různých strategií nákupu.
 • Ukážeme si, jak identifikovat a ohodnotit náklady na změnu dodavatele.
 • Jak odhalit zdroje a možnosti úspor prostřednictvím analýzy vašich výdajů.
 • Co musíte vědět před tím, než učiníte finální rozhodnutí.

ALE POZOR! NEBUDE TO JEN OBYČEJNÁ PŘEDNÁŠKA, NEBUDETE JEN POSLOUCHAT…

… budeme se bavit o vašem nákupu, budeme se bavit o tom, s čím zápasíte a co potřebujete změnit či zlepšit.

Společně najdeme postupy, nástroje a strategie, které vám pomohou nakupovat za co možná nejlepších podmínek.

Aby pro vás bylo toto setkání maximálně přínosné, promyslete si a přineste si s sebou konkrétní příklady neúspěšných výběrových řízení, vyjednávání nebo situací, ale i těch, které dopadly dobře.

BĚHEM DNE PAK…

 1. Popíšete hlavní situaci (problém), se kterým se ve vašem nákupu potýkáte, a vysvětlíte, co vás trápí, proč je pro vás důležité to vyřešit. Objasníte i svou představu o tom, jak by měl vypadat konečný výsledek.
 2. Během diskuse poznáte, jak se s obdobnými problémy vypořádali v jiných firmách. Uslyšíte, co funguje a co ne. Odnesete si doporučení, jak svůj problém vyřešit.
 3. Vyslechnete si, jak s nákupem potřebných produktů nebo služeb zápasí v jiných společnostech. Uslyšíte, jaké postupy používají. A uvědomíte si, jak můžete jejich zkušenosti využít u vás.
 4. V diskusi o potížích ostatních firem budete mít možnost vyjádřit svůj názor. Nastavíte jim obrazné zrcadlo a prozradíte pohled nezaujatého pozorovatele. A to stejné poskytnou ostatní i vám.
 5. Z celého dne si tak odnesete praxí prověřené postupy, které můžete využít k zefektivnění svého nákupu hned druhý den v práci.

A navíc načerpáte inspiraci ze zkušeností a příkladů ostatních, kteří velmi často řeší stejné těžkosti… a úspěšně.


KOMU JE SEMINÁŘ URČEN

Tento kurz je ideální pro profesionální nákupčí z jakéhokoli odvětví, kteří jsou zodpovědní za řízení nákupu různých kategorií výrobků nebo služeb a zjišťování možností úspory nákladů. Účastníky provede klíčovými tématy a vybaví je znalostmi a technikami nutnými pro vytváření ideální strategie nákupu pro jejich společnost.

CO ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI

Možná si říkáte, že to sice zní zajímavě, ale že chcete důkazy. Že vám učat na semináři k něčemu opravdu bude. Nechme tedy mluvit klienty, kteří už absolvovali nějaký kurz a aplikují různé tipy, rady a návody ve své každodenní nákupní praxi:

„Pane Cirkovský, tímto bych chtěla poděkovat za přínosy semináře 15 příkladů nejlepší nákupní praxe. Seminář byl pro mne velmi poučný, měla jsem možnost získat další zkušenosti a rady v oblasti nákupu. Hodnocení semináře bych shrnula do několika slov: názorné, efektivní, příjemné a profesionální. Napadá mě tisíc dalších slov, kterými bych mohla celý seminář posoudit a popsat, ale tento výčet snad svědčí o kvalitě.“
Marie SiberováKrofian CZ spol. s r.o.
„Absolvovala jsem seminář ,,Efektivní řízení nákupu“ a byla jsem nadmíru spojená. Jako začínající nákupčí jsem si odnesla opravdu bohaté informace. Líbilo se mi nejen velice poutavé vedení semináře, které bylo zpestřeno vzájemnou diskuzí a výměnou názorů či zkušeností ostatních, ale i bohaté zkušenosti pane Cirkovského. Je opravdu odborník. Kurz pod jeho vedením mě velice bavil. Bylo skvělé, že vždy uváděl i příklady z praxe. Na závěr tedy všem vřele doporučuji nejen seminář, ale i příjemného pana Cirkovského.”
Věra BrandýsováDevro, s. r. o.
„Absolvoval jsem jednodenní seminář „Strategické řízení nákupu“ na základě doporučení mého nadřízeného, který tento seminář absolvoval již v minulosti. Seminář naplnil mé očekávání, byl dobře zorganizován a vyzdvihl bych vysokou úroveň lektorů, kteří dobře zvládli předat své bohaté zkušenosti ve srozumitelné formě. Zároveň dokázali zapojit účastníky do vzájemné diskuze a výměny osobních zkušeností. Získané poznatky jsou nepochybně užitečné pro praxi a pomáhají nahlížet na nákup v širších souvislostech. Seminář mohu určitě doporučit jako přínosný.”
Jan UglajSAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

ČAS ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH SEMINÁŘE

Seminář se uskuteční 12. 5. 2022. Začíná v 9:00, předpokládaný konec je v 16:30.


MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Occidental Praha Five**** (dříve Hotel Barceló Praha Five), Radlická 46, 150 00 Praha 5

POZNÁMKA: V případě nepřiznivé epidemiologické situace nebo při malém počtu přihlášených účastníků se seminář uskuteční v plánovaném termínu on-line formou. Výuka probíhá v platformě Microsoft Teams.

Aby byl váš zážitek z kurzu plnohodnotný, je zapotřebí, aby byl váš počítač vybavený funkční kamerou a mikrofonem. Pokyny k připojení dostanete e-mailem před začátkem kurzu.

Nejsou to webináře, na kterých jen posloucháte přednášejícího a možná něco napíšete do chatu.

Skrze různé aktivity budete zapojeni do průběhu – budeme intenzivně pracovat. V průběhu dne budete mít prostor na sdílení vlastních zkušeností a postřehů se všemi účastníky. 


CO VŠECHNO ZA VAŠI INVESTICI ZÍSKÁTE

 • VSTUPENKU na celodenní seminář
  Osobní know-how lektora ověřené vlastní praxí - Kvalitní podrobné materiály jsou samozřejmost - Můžete se soustředit na výklad, nebude to diktát - K prezentaci se můžete kdykoliv vrátit a stále budete vědět, co jsme probírali.
 • BONUS # 1
  Funkční model ve formátu MS Excel, pomocí kterého provedete analýzu svého nákupního portfolia a graficky znázorníte klíčové skupiny (komodity) v hodnotě 1 000 Kč.
 • BONUS # 2
  Podrobný manuál, jak vybrat vhodnou nákupní strategii v hodnotě 1 500 Kč.
 • BONUS # 3
  Konzultace v hodnotě 3 000 Kč na témata probíraná na semináři, konzultace bude probíhat písemnou formou e-mailem a zahrnuje 2 hodiny práce. Čerpání bonusu je možné až do 30 dní po ukončení semináře.

REKAPITULACE TOHO, CO ZA VAŠI INVESTICI ZÍSKÁTE

Celodenní seminář(hodnota PROFI varianty 5 990 Kč)
BONUS # 1 Funkční model ve formátu MS Excel na analýzu nákupního portfolia(hodnota 1 000 Kč)
BONUS # 2 Podrobný manuál, jak vybrat vhodnou nákupní strategii(hodnota 1 500 Kč)
BONUS # 3 Konzultace v hodnotě 3 000 Kč (hodnota 3 000 Kč)

Celková hodnota semináře a bonusů: 11 490 Kč

Nebudu vám účtovat čásku 11 490 Kč, to je hodnota semináře a bonusů PROFI varianty.

Cena semináře začíná

od 4 961 Kč

Cena je uvedená se slevou za včasnou registraci v Kč bez DPH.


10% SLEVA ZA VČASNOU REGISTRACI

Při včasné registraci na seminář získáte 10% slevu. Zvýhodněná cena je platná pouze do 30. 3. 2022. Od 1. 4. 2022 platí standardní vstupné.

Vyberte si verzi semináře. Klikněte na tlačítko OBJEDNAT SEMINÁŘ. Vyplňte objednávkový formulář a v části Slevový kód vložte kód PREDPRODEJ5 a stiskněte tlačítko UPLATNIT SLEVOVÝ KÓD. Cena se automaticky přepočítá


JAKOU HODNOTU MÁ NÁKUPČÍ, KTERÝ DOKÁŽE VŽDY VYBRAT OPTIMÁLNÍ NÁKUPNÍ STRATEGII? 

LOW-COST
5 490 Kč
Cena je uvedená bez DPH
Cena zahrnuje
vstupenku na seminář
kvalitní písemné materiály zahrnující osobní know-how lektora
celodenní občerstvení (káva, čaj, minerálka, zákusky)
VIP MENTORING
24 950 Kč
Cena je uvedená bez DPH
Cena zahrnuje
vstupenku na seminář
kvalitní materiály zahrnující osobní know-how lektora
praktické bonusy v hodnotě 5 000 Kč
VIP mentoring v hodnotě 19 950 Kč
celodenní občerstvení (káva, čaj, minerálka, zákusky)
oběd (polévka, hlavní jídlo, nealkoholický nápoj)

Chcete mít ty nejlepší možné výsledky? Umím vám pomoci. Podívejte se v čem a jak. Klikněte zde na VIP MENTORING. >>>


Chcete se přihlásit právě teď? Klikněte na OBJEDNAT SEMINÁŘ a rezervujte si místo.


POŘÁD JEŠTĚ VÁHÁTE? NENÍ TŘEBA.

Protože jsem si naprosto jistý přínosem semináře pro zlepšení úrovně vašeho nákupu, rozhodl jsem se usnadnit vám rozhodování a poskytnout vám garanci vrácení peněz.

Pokud se na seminář přihlásíte a během první hodiny zjistíte, že s obsahem a průběhem nejste spokojení, tak můžete seminář opustit a požádat o vrácení kupní ceny.


KDO SEMINÁŘ VEDE A PROČ MU DŮVĚŘOVAT

Jaroslav Cirkovský

lektor a konzultant úspěšného firemního nákupu
Předám vám své KHOW-HOW, které jsem získal během své dlouholeté praxe. V oblasti nákupu a obchodu působím od roku 1992. Jako nákupní manažer jsem pracoval v prostředí českých i zahraničních společností.

Jsem absolventem britského vysokoškolského programu zaměřeného na strategické řízení a držitelem titulu Master of Business Administration (MBA) uděleného britskou Nottingham Trent University.

Na OPEN UNIVERSITY CR, BUSINESS SCHOOL jsem získal Profesionální diplom v managementu.

Stále na sobě tvrdě pracuji a vzdělávám se. Absolvoval jsem řadu kurzů, seminářů a konferencí se zaměřením na problematiku nákupu a to v ČR i zahraničí.
O svoje znalosti se pravidelně dělím na svém blogu.

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Přihlášením na seminář souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami, s evidencí vašich kontaktních údajů (do doby, než požádáte o jejich vymazání a zrušení vašeho souhlasu, což je možné udělat kdykoliv) a se zasíláním informací či nabídek seminářů.